Nie może wśród nich zabraknąć stosowania fungicydów w okresie kwitnienia rzepaku. Do tego rodzaju środków należy nowy fungicyd firmy Syngenta AMISTAR XTRA 280 SC , w skład którego wchodzą dwie substancje aktywne:

  • azoksystrobina - 200 g/1l środka,
  • cyprokonazol - 80 g/1l środka,
Połączenie substancji, należących do różnych grup chemicznych powoduje, że fungicyd ten działa dwutorowo: azokystrobina zapobiegawczo i długotrwale a cyprokonazol przemieszczając się w roślinie - układowo. Dzięki takiemu składowi środek AMISTAR XTRA można aplikować z równie dobrym skutkiem, zapobiegawczo jak i interwencyjnie, z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. Fungicyd ten należy stosować od początku do końca fazy kwitnienia rzepaku (BBCH 61-69) w dawce 0,8 l/ha do 1,0 l/ha. Wyższą dawkę aplikujemy w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Kwitnienie w ochronie rzepaku to okres krytyczny. W czasie opadania płatków kwiatowych powstają zranienia, które stanowią bramę dla zarodników. Jednocześnie opadające płatki kwiatowe są pożywką dla grzybów chorobotwórczych, do których zalicza się czerń krzyżowych, której sprawcą są grzyby rodzaju Alternaria oraz szarą pleśń wywoływaną przez grzyb Botritis cinerea. Choroby te występują powszechnie we wszystkich rejonach uprawy rzepaku, powodując poważne obniżenie ilości i jakości plonu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką przydatność fungicydu AMISTAR XTRA w ochronie łuszczyn przed tymi chorobami (rys. 1).