Aby zapobiec coraz bardziej powszechnemu zjawisku uodparniania się chwastów na substancje aktywne zawarte w pestycydach potrzebne jest rotacyjne stosowanie środków ochrony roślin, a konkretnie aplikacja środków o różnych mechanizmach działania. Pisaliśmy już o tym wcześniej.

Niestety na etykietach-instrukcjach w Polsce nie ma takich informacji, a przecież rolnik nie musi być omnibusem i nie musi ich szukać na własną rękę. Powinny mu to ułatwić przepisy, które wprowadzą takie oznaczenia. W Niemczech taki system działa, rolnik ma podaną informacje na etykiecie środka w formie nazwy i piktogramu. Prof. Woźnica apelują, aby u nas też wprowadzić taki system.

Najprościej będzie udostępnić producentom tzw. klasyfikację HRAC. Co to dokładnie? Międzynarodowa Organizacja Herbicide Resistance Action Committee (HRAC), która zajmuje się problematyką odporności chwastów na herbicydy, która dopasował daną substancję aktywną środka, do grupy, a nawet podgrupy - według mechanizmu jego działania.

Poniżej przedstawiamy klasyfikację HRAC (grupa - mechanizm działania):
A - hamowanie karboksylazy acetylo-COA (ACCase)
B - hamowanie ALS (synteza acetylomleczanu)
C1 - hamowanie fotosyntezy fotosystemu II (triazyny)
C2 - hamowanie fotosyntezy fotosystemu II (mocznik)
C3 - hamowanie fotosyntezy fotosystemu II (nitryle)
D - dywersja fotosystem-I-elektron
E - hamowanie (PPO) oksydazy protporphyrinogen
F1 - bielenie: hamowanie biosyntezy karotenoidów w PDS
F2 - bielenie: zahamowanie 4-hydroksyfenylo-pirogronianowej dioksygenezy
F3 - bielenie: hamowanie biosyntezy karotenoidów (inny mechanizm)
G - Hamowanie syntezy EPSP
H - zahamowanie syntezy glutaminy
J - hamowanie DHP (dihydropteroate)
K1 - hamowanie mikrotubulii
K2 - zahamowanie mitozy
K3 - zahamowanie podziału komórek
L - hamowanie syntezy ściany komórkowej
M - zaburzenie śluzowe
N - zahamowanie syntezy lipidów
O - syntetyczne auksyny
P - hamowanie działania indolooctowego
Z - inne o nieznanym mechanizmie.

Podobał się artykuł? Podziel się!