Ze zbóż jarych jest zalecany tylko w pszenicy jarej. Jest składnikiem preparatów Zeus i Caliban (tylko pszenica ozima), które także zwalczają owies głuchy, chociaż nie jest wymieniony w etykietach. Zalecany do mieszanin zbiornikowych.

Sulfosulfuron

Apyros 75 WG i Nylon 75 WG zawierają w składzie sulfosulfuron. Podobnie jak poprzednia substancja w najwyższej dawce zwalczają perz, a w niższych miotłę i trochę słabiej owies głuchy, a zalecane są do odchwaszczania pszenicy ozimej i jarej oraz pszenżyta ozimego. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów dwuliściennych posiadają rejestracje np. z preparatami Chwastox Extra, Dragon, Mocarz, Mustang, Starane, Starane Super.

Piroksysul am

Jedną z nowszych substancji czynnych, przeznaczoną do zwalczania miotły zbożowej, jest piroksysulam. Jak do tej pory był komponentem trójskładnikowego preparatu Lancet Plus 125 WG zalecanego tylko w pszenicy ozimej.

Ostatnio zarejestrowano Mover 75 WG i Nomad 75 (także w pszenżycie i życie), których jest jedynym składnikiem.

Jest bardziej efektywny po zastosowaniu z adiutantami.

Tifensulfuron

Tifensulfuron jest znany z dawno zarejestrowanego w zbożach ozimych preparatu Chisel 75 WG (+ chlorosulfuron).

Zwalcza miotłę i określoną grupę chwastów dwuliściennych. Można go stosować w obniżonej dawce (40 g/ha) w zbożach jarych, ale tylko w celu zwalczania gatunków dwuliściennych. Tifensulfuron jest także komponentem dużo bardziej "nowoczesnych" herbicydów sulfonylomocznikowych produkowanych w technologii SX. To między innymi preparaty Aneks SX 50 SG i Rubin SX 50 SG (+ tribenuron) zalecane w zbożach ozimych oprócz jęczmienia.

Produkowane są w formie jednorodnych bardzo dobrze rozpuszczalnych granul. To bardzo przydatna cecha pozwalająca łatwo i skutecznie umyć opryskiwacz.

Graminicydy specyficzne