Ponad 50 proc. stonki niszczą pożyteczne owady i drobnoustroje oraz czynniki klimatyczne. Duże znaczenie w ograniczeniu liczebności stonki mają pluskwiaki różnoskrzydłe, biedronki oraz złotooki. Przy małym nasileniu szkodnika i obecności jego wrogów naturalnych nie należy zbyt pochopnie sięgać po środki chemiczne, które w pierwszej kolejności mogą zniszczyć owady pożyteczne. Dobre wyniki w zwalczaniu larw stonki daje preparat biologiczny Novodor 02 SC, oparty na bakteriach Bacillus thuringiensis, który nie truje owadów pożytecznych.

Znaczne ograniczenie występowania szkodnika daje także dwu- lub trzykrotne zastosowanie nawozów dolistnych Mikrosol U, w dawce 3 l/ha, lub Ekolist Standard, w dawce 6 l/ha, w odstępach co 7-10 dni. Nawozy te oprócz działania ochronnego dostarczają roślinom niezbędnych mikroelementów i uzupełniają pogłównie nawożenie azotem. Pierwszy zabieg tymi nawozami zaleca się wykonać w okresie wylęgania się larw stonki.

Gdy zagrożenie jest większe, niezbędne są insektycydy. Najskuteczniejsze są zabiegi wykonane we wcześniejszych terminach, na młodsze stadia rozwojowe larw L2 i L3, bardziej wrażliwe na insektycydy niż stadium L4. Aby zapobiec szybkiemu rozwojowi odporności stonki na insektycydy, zaleca się przemienne stosowanie preparatów z różnych grup chemicznych. Obowiązkiem każdego, kto stosuje środki chemiczne, jest ochrona pszczół przed zatruciem. Dlatego przed zastosowaniem insektycydu należy koniecznie zniszczyć kwitnące chwasty.

Do zwalczania stonki w ziemniakach zaleca się między innymi preparaty: ProAgro 100 SL, Actara 25 WG, Calipso 480 SC, Bancol 50 WP, Stonkat 160 SL, Mospilan 20 SP, Bulldock 025 EC, Enduro 258 EC, Marshal 250 EC, Sumi-Alpha 050 EC, Cyperkil Super 25 EC, Nurelle D 550 EC, Fastac 100 EC, Fury 100 EC, Fury 100 EW, Trebon 10 SC, Sherpa 10 EC, Karate Zeon 050 CS, Ripcord Nowy 050 EC, Enolofos 500 EC, Regent 200 SC. W przypadku bujnej naci i licznego występowania starszych stadiów larwalnych oraz chrząszczy należy stosować wyższe z zalecanych dawek. Preparatu Nurelle D 550 EC nie można stosować na bardzo wczesnych odmianach ziemniaka.

Bardzo dobre wyniki w zwalczaniu różnych form rozwojowych stonki daje także zaprawa sadzeniaków Prestige 290 FS. Bulwy zaprawia się w trakcie sadzenia, zaprawiarkami montowanymi na sadzarce.

Źródło: "Farmer" 10/2005

Podobał się artykuł? Podziel się!