Bawełnica korówka jest mszycą z rodziny bawełnicowatych. Występuje w całej Polsce, jednak znacznie rzadziej w rejonach północno-wschodnich. Kolonie bawełnicy obserwuje się zarówno w starych, zaniedbanych sadach, jak i w młodych nasadzeniach. Miejsce żerowania łatwo zauważyć i rozpoznać, ponieważ ciało dorosłych owadów pokryte jest obfitym, białym, woskowym nalotem przypominającym kłaczki waty. Kolonie bawełnicy korówki można znaleźć zarówno na pniach, gałęziach, pędach, jak i ogonkach liściowych oraz na korzeniach. Chętnie też żeruje na odrostach korzeniowych i jednorocznych pędach, tzw. wilkach. Często zasiedla także spękania kory  oraz miejsca zranień powstałe w czasie cięcia. Jest szczególnie groźna w szkółkach. Nie można bagatelizować jej szkodliwego działania również na plantacjach sadowniczych.

Postacią dorosłą jest bezskrzydła lub uskrzydlona mszyca. Mszyca bezskrzydła jest brunatna, pokryta woskowymi, białymi nićmi, natomiast mszyca uskrzydlona ma barwę czarną. Mszyce wysysając sok z kambium zakłócają różnicowanie komórek, co prowadzi do deformacji i tworzenia narośli. Narośla wytworzone z delikatnej tkanki pękają na powierzchni, ułatwiając dostęp grzybom rakotwórczym. Narośla powstają najczęściej na korzeniach i odrostach korzeniowych. Na pędach jednorocznych powstają podłużne spękania kory, co doprowadza do tworzenia się głębokich ran. Porażone przez bawełnicę drzewa wydają niższy plon owoców, są osłabione, mają mniejsze przyrosty, oraz mniejszą odporność na mróz.

Zimują larwy w różnych stadiach rozwojowych na szyjce korzeniowej i na korzeniach. Niekorzystne warunki zimowe najlepiej znoszą larwy najmłodszych stadiów, jednak gdy temperatura spada bardzo gwałtownie, śmiertelność wśród młodych larw jest również duża. Rozwój larw na wiosnę rozpoczyna się w końcu kwietnia, przy temperaturze powyżej 7oC. Mszyca rozmnaża się dzieworodnie, przy czym samice rodzą larwy. Wylęgłe ze złożonych jaj zimowych larwy nie wydają potomstwa. W sezonie wegetacyjnym wyraźnie zaznaczają się dwa okresy wzmożonego rozwoju tego szkodnika: wiosenny (maj – czerwiec) i jesienny (wrzesień – październik). Przechodzą przez cztery stadia rozwojowe. W warunkach Polski długość rozwoju bawełnicy trwa 2–3 tygodnie. Jedna samica rodzi około 120 larw. W ciągu roku może wystąpić około 10 pokoleń. Rozwojowi szkodnika sprzyja ciepła (ale niezbyt upalna) i jednocześnie wilgotna pogoda.