Sprzedaż Grupy Bayer wzrosła w trzecim kwartale o 11,5 proc. do poziomu 9,665 mln euro (3. kwartał 2011: 8.670 mln euro).

- W obszarze produktów do zastosowania w rolnictwie, tempo wzrostu utrzymało się na prawie tym samym poziomie, co w pierwszej połowie - podkreślił Dekkers. Sprzedaż w podgrupie CropScience wzrosła o 19 proc. (12,8 proc. po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela) do poziomu 1.641 mln euro (3. kwartał 2011: 1.379 mln EUR). Wzrost sprzedaży był szczególnie wyraźny w Europie i Ameryce Północnej, aczkolwiek w Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie także był dwucyfrowy. Do wzrostu sprzedaży przyczyniła się pozytywna sytuacja na rynku, przy utrzymujących się wysokich cenach towarów rolnych.

Jak informuje firma Bayer, działalność w obszarze Crop Protection kształtowała się pozytywnie we wszystkich grupach i regionach. W grupie produktów Seed Growth (środki do zaprawiania nasion) spółka zanotowała szczególnie silny wzrost - o 23,7 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela). W grupie środków grzybobójczych sytuacja także kształtowała się bardzo pozytywnie (wzrost o 15,5 proc. po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela). Sprzedaż środków owadobójczych także znacznie wzrosła - o 7,5 proc., z kolei sprzedaż herbicydów wzrosła o 4,3 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela).

W obszarze nasion wzrost sprzedaży wyniósł aż 39,1 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela). Motorem tego wzrostu była sprzedaż w Ameryce Północnej - szczególnie nasion rzepaku. Sprzedaż nasion warzyw była na poziomie z roku poprzedniego. Sprzedaż zanotowana przez jednostkę Environmental Science wzrosła o 8,8 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych).

Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w grupie CropScience wzrosła o 14,5 proc. do kwoty 189 mln euro (3. kwartał 2011: 165 mln EUR). Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim wyższe wolumeny i dodatnie różnice kursowe. Na poziom zysków pozytywny wpływ miał także postęp w realizacji programów poprawy wydajności. Nastąpił jednak wzrost kosztów produkcji i sprzedaży.

W obszarze CropScience, Grupa Bayer wyraża przekonanie, że produkty, które mają zostać wprowadzone na rynek w latach 2011 - 2016 mogą łącznie wygenerować sprzedaż na poziomie 4 mld euro. W grupie tej znajdują się cztery projekty w jednostce Crop Protection oraz 18 projektów w obszarze Seeds w odniesieniu do upraw wielkoobszarowych bawełny, rzepaku, ryżu, pszenicy i soi.

Podobnie jak wcześniej, w segmencie CropScience, spółka przewiduje wzrost sprzedaży o ok.10 proc. po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela oraz wzrost marży EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych o ok.20 proc. W tej podgrupie wzrost powinien być wyższy niż średnia rynkowa.

Podobał się artykuł? Podziel się!