Za kluczowy czynnik sukcesu uznał on utrzymującą się dynamikę wzrostu na rynkach wschodzących. Kolejną sprawą jest znaczący wzrost zysku wypracowanego przez m.in. CropScience. Sprzedaż Grupy Bayer w trzecim kwartale wzrosła o 1 procent do poziomu 8 670 milionów euro (III kwartał 2010 roku: 8 581 milionów euro). Wzrost skorygowany o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela wyniósł 4,8 procent.

Bayer CropScience zwiększył sprzedaż o 2,8 procent (9,4 procent po korekcie z tytułu różnic kursowych oraz zmian w strukturze portfela) do poziomu 1 379 milionów euro (III kwartał 2010 roku: 1 341 milionów euro). O ile w segmencie ochrony roślin (Crop Protection) odnotowano wzrost sprzedaży dzięki zwiększonym obrotom, to sprzedaż w segmencie BioScience oraz w segmencie Environmental Science spadła. - Pozytywnym czynnikiem było sprzyjające otoczenie rynkowe odznaczające się wysokimi cenami na surowce rolne - wyjaśnił prezes Dekkers.

W segmencie ochrony roślin (Crop Protection) obiecujący wzrost odnotowały wszystkie grupy produktowe. Szczególnie dobre wyniki uzyskano w przypadku zapraw nasiennych, gdzie sprzedaż wzrosła o 35,1 procent (wartość skorygowana z tytułu różnic kursowych oraz zmian w strukturze portfela). Pomimo wycofania z rynku starszych produktów, takich jak TemikTM, również w sektorze środków owadobójczych odnotowano znaczącą poprawę o 10,2 procent (wartość skorygowana z tytułu różnic kursowych oraz zmian w strukturze portfela). Sprzedaż środków grzybobójczych i chwastobójczych wzrosła odpowiednio o 10,5 oraz 6,2 procent (wartość skorygowana z tytułu różnic kursowych i zmian w strukturze portfela).

Z drugiej strony branża BioScience, specjalizująca się w cechach nasion i roślin, odnotowała znaczący spadek sprzedaży (minus 20,9 procent po korekcie z tytułu różnic kursowych oraz zmian w strukturze portfela). W trzecim kwartale zmniejszyła się zwłaszcza sprzedaż nasion rzepaku i bawełny w Ameryce Północnej. Jednak w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy odnotowano dwucyfrowy wzrost sprzedaży obydwu gatunków. Sprzedaż w segmencie Environmental Science spadła w trzecim kwartale o 3,2 procent (wartość skorygowana z tytułu różnic kursowych).

Podobał się artykuł? Podziel się!