W gospodarstwie Andrzeja i Romualda Wiśniewskich w Sławkowie pod Toruniem funkcjonuje Centrum Doradztwa Technicznego (CDT) firmy Bayer CropScience (BCS).

To jedno z pięciu miejsc w Polsce, do którego firma zaprasza praktyków na spotkania z nauką rolniczą.

W bieżącym roku założono tutaj blisko dwa tysiące poletek, na których oceniane są różne programy ochrony zbóż, rzepaku, buraka cukrowego oraz kukurydzy. Oceniane są nie tylko nowe rozwiązania, sprawdzana jest także skuteczność tych dotychczas zalecanych.

Grupa, w której zwiedzałem CDT, miała możliwość zapoznania się zarówno z wieloma kombinacjami preparatów, rekomendowanymi przez firmę BCS w zwalczaniu chwastów, jak i z efektami stosowania herbicydów w różnych terminach. Umożliwia to wybranie optymalnego scenariusza, który w praktyce pozwoli prawidłowo dobrać skuteczne preparaty do panujących w danym roku warunków pogodowych.

Spośród programów polecanych do wykorzystania w uprawie zbóż, na uwagę zdaniem firmy zasługuje technologia z jesiennym stosowaniem preparatu Expert Met 56 WG (do zwalczania chwastów jednoliściennych) oraz zabiegiem wiosennym z użyciem zestawu Sekator Pak (Sekator 125 OD + Esteron 600 EC). Produktem, który pozwala skutecznie niszczyć jesienią chwasty, a równocześnie walczyć z odpornością miotły zbożowej na niektóre substancje aktywne, jest preparat Komplet 560 EC.

Wartą uwagi kombinacją do wiosennego zwalczania chwastów w zbożach jest połączenie preparatu AtlantisŸ 12 OD z zestawem Sekator Pak lub Huzar Activ 387 OD.

Od sezonu 2013 firma BCS poleca nową koncepcję ochrony zbóż, opartą na technologii Xpro. Wykorzystywane są w niej substancje czynne nowej generacji.

Jedną z nich jest biksafen, który połączony jest z protiokonazolem w fungicydzie Aviator Xpr 225 - zarejestrowany w 2013 r. Jak powiedział A. Żmijewski - pracownik firmy Bayer CropScience, koordynujący prowadzone w Sławkowie doświadczenia - biksafen i protiokonazol nie tylko chronią przed chorobami, ale również wspomagają procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach, co z kolei przekłada się na wzrost wielkości możliwych do uzyskania plonów.

Skład chemiczny tego fungicydu powoduje też, że zwiększa się wytrzymałość rośliny na wszelkiego rodzaju stresy, m.in. na suszę.

- Zaproponowana przez firmę BCS technologia Xpro całkowicie zmienia dotychczasowe postrzeganie fungicydów.