Specjalne - dedykowane informacje - będzie można znaleźć m.in. na stronie internetowej resortu rolnictwa.

W trzech zakładkach rolnicy otrzymają informacje dotyczące: metodyki integrowanej ochrony roślin, systemów wspomagania podejmowania decyzji w ochronie roślin, a także informacje o stosowaniu środków ochrony roślin łącznie i w dawkach dzielonych.

- Informacje będziemy przekazywać także poprzez konferencje branżowe - konferencja Farmera jest tego przykładem - a także poprzez broszury, ulotki, środowiska naukowe i prasę branżową - mówiła Januszewska.

Januszewska zaznaczyła, że dla resortu ważne jest, żeby informacje były przystępne dla odbiorców, którzy będą mogli wdrożyć odpowiednie technologie i systemy uprawy w poszczególnych uprawach roślin. Projekt informacyjny resortu zakłada różne wersje technologiczne informacji, skrócone będą adresowane do rolników, rozszerzone do doradców.

Zostanie także zmodyfikowany system ostrzegania o występowaniu szkodników w uprawach, który obecnie prowadzi Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ten system będzie stopniowo przejmowany przez doradztwo rolne.

System wspomagania podejmowania decyzji w ochronie roślin ma być „kompatybilny" z porejestrowym doświadczalnictwem COBORU. W ocenie Januszewskiej to powinno spowodować większe zainteresowanie rekomendowanymi odmianami roślin do uprawy w poszczególnych województwach.

Ważnym punktem realizacji zadań integrowanej ochrony roślin będzie analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Zgodnie z nowymi wytycznymi resort rolnictwa będzie zbierał i analizował dane i informacje dotyczących obrotu i stosowania środków ochrony roślin, dlatego też utworzony zostanie system zbierania informacji o środkach ochrony roślin. Jego elementami będą in formacje o stosowaniu pestycydów, zatruciach ludzi i pszczół środkami ochrony, a także nadzór nad pestycydami zawierającymi substancje czynne, które powinny być objęte szczególnym monitoringiem.

Podobał się artykuł? Podziel się!