Mszyce powodują największe straty na zasiewach rozrzedzonych. Na zwartych ich szkodliwość ogranicza się często do pasów brzeżnych. Mszyce atakują bardzo silnie różne gatunki chwastów, skąd przenoszą się na rośliny uprawne. Dotyczy to zwłaszcza chwastów z rodziny krzyżowych, na których żeruje mszyca kapuściana, oraz komosowatych, atakowanych przez mszycę trzmielinowo-burakową. Metody profilaktyczne, w tym utrzymanie roślin w dobrej kondycji i zwiększone nawożenie fosforowo-potasowe, ograniczają szkodliwość mszyc.

Do skuteczniejszych preparatów zwalczających mszyce należą: Pirimix 100 PC, Pirimor 500 WG i Aztec 140 EW. Pirimix 100 PC niszczy mszyce uodpornione na preparaty fosforoorganiczne i pyretroidy. Jest też mniej szkodliwy dla niektórych owadów pożytecznych. Można go stosować na krótko przed kwitnieniem roślin (okres prewencji dla pszczół wynosi 6 godzin). Pirimor 500 WG zwalcza mszyce uodpornione na insektycydy fosforoorganiczne. Jest mniej szkodliwy dla wrogów naturalnych mszyc i pszczół. Jest również szczególnie przydatny, gdy zachodzi konieczność zwalczania mszyc na krótko przed kwitnieniem roślin. Aztec 140 EW zwalcza mszyce uodpornione na insektycydy fosforoorganiczne, karbaminiany i pyretroidy. Jest mniej toksyczny dla wrogów naturalnych i pszczół, a także skuteczny niezależnie od przebiegu temperatury.

Skuteczne w zwalczaniu mszyc są również: Lannate 200 SL, Methomex 200 SL, Metasystox R 250 EC, Enduro 258 EC, Bi 58 Nowy i Danadim 400 EC. Ze względu na wysoką toksyczność tych środków, należy je stosować ze szczególną ostrożnością.

Na mszyce zalecane są także: Orthene 75 SP, Mospilan 20 SP, Confidor 200 SL, Calipso 480 SC, Actara 25 WG, Piorun 20 SL, Diazol 500 EW, Basudin 600 EW, Diazinon 250 EC, Marshal 250 EC, Nurelle D 550 EC, Reldan 400 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Cyperkil Super 25 EC.

Zwalczając mszce chemicznie trzeba pamiętać, że mają one licznych wrogów naturalnych: biedronki, larwy bzygowatych, pasożytnicze błonkówki i inne. Dlatego należy tak ustalać terminy zabiegów i dobierać preparaty, by ich nie zniszczyć. Owady pożyteczne pojawiają się masowo na ogół od kilku do kilkunastu dni po nalocie mszyc. Ograniczają więc występowanie mszyc głównie w późniejszym okresie ich rozwoju. Najlepsze wyniki w chemicznym zwalczaniu mszyc daje zabieg wykonany zaraz po pojawieniu się pierwszych kolonii szkodnika, przed masowym nalotem jego wrogów naturalnych. Zastosowanie insektycydów w terminach opóźnionych jest zwykle mniej skuteczne, a bardziej niebezpieczne dla owadów pożytecznych.

Głęboka orka niszczy jaja mszyc zimujących na głąbach i resztkach pożniwnych roślin kapustnych.

Źródło: "Farmer" 10/2005

Podobał się artykuł? Podziel się!