Podczas szkoleń na temat ochrony roślin poruszanych jest dwanaście zagadnień związanych z zasadami bezpiecznej pracy z pestycydami. Warto się z nimi zapoznać!

1. Dokładne czytanie etykiety-instrukcji środka ochrony roślin.
2. Ochrona podczas przygotowywania cieczy użytkowej.
3. Przygotowanie cieczy użytkowej bezpośrednio w zbiorniku opryskiwacza.
4. Trzykrotne płukanie opakowań po środkach ochrony roślin.
5. System zbierania pustych opakowań po środkach ochrony roślin.
6. Ochrona podczas stosowania środków ochrony roślin.
7. Zasady używania rękawic.
8. Wybór prawidłowej maski.
9. Do zabiegów należy używać ciągnika z kabiną.
10. Dbaj o czystość i dobry stan środków ochrony indywidualnej.
11. Postępowanie w przypadku kontaktu z produktem.
12. Pomoc lekarska w razie wypadku.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!