We wrześniu w magazynie Science opublikowano recenzję tych badań wykonaną przez Jamesa Cresswell i Helen Thompson.

- James Cresswell w swojej analizie badań przeprowadzonych przez Henry`ego, wskazuje że tiametoksam (zawarty np. w pyłku lub nektarze) nie prowadzi do upadku rodzin pszczelich - podkreśla Wawerek.


Dodatkowo, jak zaznacza specjalistka Syngenty, w analizie tej wskazuje również, że władze odpowiedzialne za rejestrację środków ochrony roślin powinny być ostrożne w używaniu modelu opracowanego przez Henry`ego przy podejmowaniu decyzji nt. zastosowania tiametoksamu.

- Michael Henry w odpowiedzi na analizę Cresswell`a przyznaje, że konieczna jest znaczna poprawa jego modelu, zanim będzie on mógł być wykorzystany do przeprowadzenia oceny ryzyka środków ochrony roślin - dodaje Wawerek.

Poniżej przedstawimy komentarz Jamesa Cresswell i Helen Thompson dotyczący artykułu „Powszechnie stosowany pestycyd powoduje zmniejszenie skuteczności zdobywania pokarmu i przeżywalności pszczoły miodnej".

Henry i wsp. opracowali model, który stworzył podstawę do twierdzenia, że upadek kolonii pszczoły miodnej może być spowodowany intoksykacją, powodującą upośledzenie zdolności nawigacyjnych. Poniżej wykazujemy, że do upadku kolonii nie dochodzi, jeśli model zostanie obliczony na nowo, przy zastosowaniu wartości parametrów odpowiednich do pory roku, w której większość kwitnących upraw jest poddawana działaniu pestycydów.

Neonikotynoidy układowe, takie jak tiametoksam i imidakloprid, należą obecnie do najczęściej używanych w ochronie roślin insektycydów. Neonikotynoidy są stosowane w formie oprysków dolistnych lub zapraw nasiennych, a substancje chemiczne wnikające do rośliny chronią ja przed owadzimi szkodnikami w sposób systemiczny. Pszczoły miodne (Apis mellifera) zjadają resztki tych pestycydów przy okazji konsumowania nektaru i pyłku z kwitnących roślin uprawnych potraktowanych neonikotynoidami. Specjaliści obawiają się, że może się to przyczyniać do upadków kolonii, ponieważ neonikotynoidy są dla owadów neurotoksyczne. Jest zatem ważne, aby organ rejestracyjny odpowiedzialny za stosowanie pestycydów oceniał zagrożenie dla pszczół miodnych stwarzane przez pestycydy w diecie.