W ub. latach działania podejmowane w ramach tej akcji koncentrowały się przede wszystkim na bezpośrednich kontaktach z producentami rolnymi i pszczelarzami poprzez organizację cyklicznych szkoleń i seminariów.

W realizację projektu zaangażowały się Ośrodki Doradztwa Rolniczego z terenu całego kraju, które pomogły zorganizować szkolenia z rolnikami. Łącznie do akcji włączyło się aż 27 ODR-ów z całej Polski, w których przeprowadzono łącznie 120 wykładów. Trzeba przy tym nadmienić, że bez wsparcia sponsora byłoby to nie możliwe.

Z uwagi na szerokie zainteresowanie kampanią będzie ona kontynuowana także w 2008 r. Efektem prowadzonych działań edukacyjnych jest wzrost powszechnej świadomości o roli i znaczeniu owadów zapylających w naszym ekosystemie. Świadectwem tego jest objęcie tegorocznej akcji patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mamy nadzieję, że zainteresowanie resortu rolnictwa nie tylko przyczyni się do podniesienia rangi i prestiżu działań Oddziału Pszczelnictwa ISK, ale pozwoli zainteresować problemem szersze rzesze naszego społeczeństwa, nie tylko rolników czy sadowników, których efekty pracy są bezpośrednio zależne od aktywności owadów pszczołowatych. Możliwość dotarcia do jak najszerszego kręgu odbiorców wydaje się potwierdzać zainteresowanie tą tematyką wielu mediów, nie tylko branżowych.

W br. działania realizowane w ramach kampanii koncentrować się będą nie tylko na dotychczasowej tematyce, ale wskazywać będą także na korzyści ekonomiczne wynikające z działalności pszczół. Kontynuowana będzie akcja informacyjno – ulotkowo - poradnikowa w zakresie stosowania bezpiecznych dla pszczół środków ochrony roślin.

W tym celu Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach przygotował materiały informacyjne – plakaty, ulotki, broszury. Będą one nieodpłatnie dystrybuowane przez wybrane Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Grupy docelowe to rolnicy, przede wszystkim producenci rzepaku oraz sadownicy i ogrodnicy. Materiały edukacyjne, poświęcone zagadnieniom bezpiecznego dla pszczół stosowania środków ochrony roślin przedstawiciele instytutu przekazywać będą także dystrybutorom i sprzedawcom środków ochrony roślin, którzy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi klientami będą mogli w oparciu o zdobytą wiedzę prowadzić właściwe doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich dla ich upraw i bezpiecznych dla pszczół środków ochrony roślin. Zostaną oni wyposażeni w broszury i materiały poradnikowe dla rolników, które będą dostępne w hurtowniach środków ochrony roślin i sklepach z artykułami rolniczymi i ogrodniczymi. Podstawowym celem tych działań jest utrwalenie w świadomości zarówno doradców, sprzedawców, jak i odbiorców środków ochrony roślin konieczności stosowania wyłącznie preparatów bezpiecznych dla pszczół - z zerowym okresem prewencji dla pszczół.