Głównym celem Kodeksu Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin, który opracowano w ramach międzynarodowego projektu TOPPS, jest ograniczenie skażenia wód środkami ochrony roślin.

Uwaga na wodę

Należy przestrzegać zachowania stref w stosunku do obszarów wrażliwych (obszary narażone na skażenie wody przez środki ochrony roślin). Po dłuższym przestoju trzeba także zwracać szczególną uwagę na to, czy opryskiwacz pracuje prawidłowo.

Nie wolno opryskiwać cieków i otwartych zbiorników wodnych, studni, kanałów melioracyjnych, źródeł wody i utwardzonych powierzchni. W tym celu należy ustawić odpowiednią szerokość opryskiwania. Gdy wymaga tego sytuacja, powinno się wyłączać rozpylacze i/lub poszczególne sekcje belki polowej opryskiwacza.

Trzeba unikać skażenia gleby wokół studni. Wskazane jest stosowanie rozpylaczy średnio- i grubokroplistych. W czasie oprysku należy zwracać uwagę na kierunek i siłę wiatru. Trzeba unikać dłuższych przestojów z pełnym zbiornikiem w pobliżu obszarów wrażliwych.

Nie wolno opryskiwać roślin i gleby podczas postoju opryskiwacza, bo powoduje to miejscowe przedawkowanie środkami ochrony roślin, co stwarza zagrożenie dla wód podziemnych. Wskazane jest stosowanie opryskiwaczy z systemem recyrkulacji do wypełniania sekcyjnych przewodów cieczowych bez potrzeby opryskiwania. Przewody te należy napełniać cieczą podczas jazdy, rozpoczynając opryskiwanie od tej części pola, w której zostaną wypryskane rozcieńczone resztki cieczy po zabiegu.

Znoszenie

Podczas zabiegu nie wolno dopuszczać do znoszenia cieczy. Przed rozpoczęciem oprysku zawsze należy sprawdzić prognozę pogody. Typ i rozmiar rozpylaczy oraz ciśnienie robocze trzeba dostosować do warunków pogodowych (oprysk grubokroplisty stosuje się przy silniejszym wietrze i przy wyższej temperaturze powietrza). Należy zrezygnować z zabiegu, gdy prędkość wiatru przekracza 3 m/s, a unikać, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 25 st.C, a także podczas występowania wznoszących się, turbulencyjnych ruchów powietrza w upalne, bezwietrzne, letnie popołudnia. W miarę możliwości powinno się go wykonywać wieczorem, gdy temperatura powietrza maleje, a wzrasta jego wilgotność. Znoszenie cieczy roboczej można także ograniczyć poprzez opuszczenie belki 35–40 cm nad powierzchnię pola, stosując opryskiwanie grubokropliste i mniejszą prędkość roboczą, zwłaszcza gdy opryskiwacz znajduje się bliżej niż 20 m od strefy ochronnej i gdy wiatr wieje w jej kierunku.