Mimo tego bank nasion chwastów w glebie jest tak duży, że presji chwastów na plantacjach nie jesteśmy w stanie wyeliminować w krótszym okresie czasu. Kompensacja niektórych gatunków chwastów, tj. przytulia czepna, chaber bławatek, mak polny, chwasty rumianowate, w uprawach zbóż może istotnie wpłynąć na obniżenie plonowania, a także zanieczyszczenie plonu. W związku z tym, tolerując obecność chwastów w środowisku, należy ograniczać ich występowanie w takim stopniu, aby nie powodowały strat ekonomicznych.

Firma BASF do wiosennego odchwaszczania zbóż ozimych i jarych poleca herbicyd Biathlon 4D + adiuwant Dash HC o wielokierunkowym działaniu. Biathlon 4D jest zarejestrowany w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej oraz owsie, posiada najszersze okno aplikacji z obecnie dostępnych herbicydów na rynku. Zawiera dwie substancje aktywne: tritosulfuron i florasulam, wzajemnie się uzupełniające gwarantujące wysoki poziom zwalczania chwastów. Biathlon 4D to dobry wybór do wiosennego zwalczania chwastów w zbożach, ponieważ:

  • posiada szerokie spektrum zwalczanych chwastów, które występują na plantacjach zbóż (wykres 1);
  • jest w pełni bezpieczny dla rośliny uprawnej;
  • można go stosować już od wznowienia wiosennej wegetacji przez rośliny, nawet gdy temperatury powietrza są na poziomie 5°C;
  • posiada dobrą odporność na zmywanie, przez co może być stosowany w zmiennych warunkach atmosferycznych, które często występują wczesną wiosną;
  • swobodnie miesza się z wieloma środkami ochrony roślin;

Zalecenia stosowania Biathlon 4D + Dash HC przedstawia grafika 1.

Adiuwant Dash HC stanowi istotny element technologii Biathlon 4D. Dash HC zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki, które wpływają na ograniczenie skuteczności agrochemikaliów. Dodatek do Biathlonu 4D adiuwanta Dash HC wzmacnia efekt chwastobójczy dzięki temu, że:

  • wspomaga optymalne rozprowadzenie kropli preparatu na powierzchni liści;
  • poprawia przenikanie substancji czynnych przez warstwę woskową liści chwastów;
  • wzmacnia odporność na zmywanie przez deszcz, a w warunkach niższej wilgotności - wchłanianie;
  • ogranicza wpływ twardej wody o wysokim pH na obniżenie skuteczności;
  • uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków pogodowych (temperatura, wilgotność, promienie UV).