To jedna z niewielu w kraju konstrukcji służących do zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z prac związanych z obsługą opryskiwaczy.

W Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Sośnicowicach prowadzono prace badawcze nad sprawdzeniem skuteczności biologicznej redukcji substancji czynnych zawartych w odciekach pochodzących z BIOBEDU.

Oznaczono zawartość substancji czynnych w próbkach wody krążącej w zamkniętym układzie instalacji jak również oznaczono pozostałości pestycydów w złożu biologicznym.

Uzyskane wyniki wskazują na prawidłowe działanie stanowiska zarówno pod kątem odparowywania odcieków jak również degradacji substancji czynnych. Zaobserwowano wyraźny spadek stężenia badanych zanieczyszczeń.

Wyniki potwierdzają że stanowisko BIOBED stanowi jedno z niewielu rozwiązań bezpiecznego zagospodarowania skażonych środkami ochrony roślin płynnych pozostałości po opryskach, które są głównym powodem powstawania skażeń miejscowych i zanieczyszczenia wody.

Na takie instalację powinni zdecydować się przede wszystkim takie gospodarstwa, w którym stosuję się dużo zabiegów chemizacyjnych i istnieje wysokie ryzyko skażenia gleby i wód w miejscach obsługi opryskiwaczy.

Podobał się artykuł? Podziel się!