Istnieje wiele środków biologicznych dopuszczonych do stosowania w rolnictwie. Są to preparaty nazywane zamiennie preparatami biologicznymi, biopreparatami lub biostymulatorami. Niestety, ani na szczeblu Unii Europejskiej, ani w przepisach krajowych ciągle nie ma uregulowań prawnych dotyczących tego zagadnienia. Nieustannie trwają dyskusje na ten temat oraz prace związane ze stworzeniem oficjalnie obowiązującej definicji.

Jedno ze sformułowań dotyczących biostymulatorów mówi, że są to związki, które zawierają różne substancje i składniki stosowane na rośliny i do gleby, w celu regulowania i wspomagania roślinnych procesów fizjologicznych, czyniąc je bardziej efektywnymi. Z założenia biostymulatory w zależności od składu powinny wpływać na określone procesy metaboliczne roślin. Nie pełnią jednak funkcji odżywczych, a więc nie można ich zaliczyć do grupy nawozów. Efektem ich aktywności jest szybszy wzrost rośliny, lepsze ukorzenienie, bardziej intensywne pobieranie składników pokarmowych z gleby i sprawne ich przetwarzanie. Rośliny traktowane biostymulatorami wykazują mniejszą podatność na stresy wywołane przez wiele czynników abiotycznych oraz biotycznych.

DZIAŁAJĄ GŁÓWNIE W LATA STRESOWE

Stres u rośliny jest zawsze wywołany ujemnym działaniem niesprzyjających czynników środowiskowych, które można podzielić na abiotyczne oraz biotyczne (tabela 1.). Następstwem ich działania jest upośledzenie lub ograniczenie różnych procesów metabolicznych zachodzących w roślinie. Rośliny, aby się zregenerować, poświęcić muszą znaczną ilość zgromadzonej w ATP energii.

Wiele badań dowodzi, że stosowanie biostymulatorów jest szczególnie efektywne w lata obfitujące w czynniki stresowe. Obserwowane następstwa są zrozumiałe, jeżeli przyjmiemy, że preparaty te mają za zadanie pobudzać procesy życiowe w roślinach. Trudno jednak zawczasu przewidzieć, na jakie negatywne bodźce zewnętrzne rośliny będą narażone w danym sezonie wegetacyjnym. Tym samym sprawia to trudność w stosowaniu biostymulatorów i zarazem uzyskania oczekiwanych efektów.

KORZYŚCI Z BIOSTYMULACJI

Biostymulacja może zaspokajać potrzeby nowoczesnej i wysoko wyspecjalizowanej produkcji roślinnej nastawionej na maksymalizację plonów o wysokiej jakości. Najlepsze efekty w stosowaniu biopreparatów przynosi wielokrotne użycie ich w różnych fazach wzrostu roślin. To zazwyczaj podnosi koszt produkcji. Nie zawsze uzyskana zwyżka plonów zrekompensuje nam poniesiony nakład.