Naukowcy z UTP z Bydgoszczy badali występowanie ostrej plamistości oczkowej na 168 odmianach pszenicy w doświadczeniach polowych oraz oceniali ich wrażliwość w warunkach laboratoryjnych.

Wśród przebadanych odmian pszenicy wykazano brak odpornych na porażenie przez Rizoctonia cerealis i Rizoctonia solani. Stwierdzono jedynie odmiany o obniżonej wrażliwości na porażenie (np. Fregata, Figura).

Rizoktonioza zbóż (zwana też ostrą plamistością oczkową) to choroba wywoływana przez grzyby z rodzaju Rhizoctonia ssp.

Objawem chorobowym są kremowe lub jasnobrunatne plamy z ciemnobrunatną obwódką, które pojawiają się na międzywęźlach źdźbła. Są wyraźnie odgraniczone od zdrowej tkanki, mają kształt oczkowaty i są ostro zakończone. Na korzeniach chorych roślin są charakterystyczne zbrunatnienia związane z ich gniciem. Źródłem infekcji są głównie sklerocja i grzybnia, która rozwija się na resztkach pożniwnych.

Zarażeniu przez Rhizoctonia ssp. sprzyjają chłodne i suche okresy. Zboża ozime są bardziej narażone na infekcję niż jare.

Testowane przez naukowców z Bydgoszczy odmiany pszenicy cechowały się odmienną reakcją na porażenie przez patogeny.

Występowanie ostrej plamistości oczkowej badano w latach 2005-2013 w województwie kujawsko-pomorskim. Ocenę nasilenia choroby oceniano w fazie dojrzałości mlecznej.

Najsilniejsze porażenie stwierdzono na odmianach Loyal, Jantarka, Cubus, Kuban, Muszelka, Ostka Strzelecka, Dekan i Rywalka.

Objawów chorobowych nie zaobserwowano na odmianach Sailor, Sakwa, Legenda, Tonacja, Soraja, Symfonia, Adagio, Batuta, Global, Hybred, Meilan, Popstar, Samurai, Tacticus, Finezja, Kobra, Milus, Olwin, Ritmo, Slade.

Głównym izolowanym gatunkiem grzyba  był Rhizoctonia cerealis. W warunkach laboratoryjnych nie stwierdzono jednak odmian odpornych na porażenie. Porażone siewki wykazywały najczęściej zróżnicowaną wrażliwość na porażenie patogenem.

Podobał się artykuł? Podziel się!