Debata ta skupiła się na wielu problemach i ograniczeniach wynikających z nowej ustawy. Obecnie aktem prawnym regulującym sprawy związane ze stosowaniem środków ochrony roślin oraz zawierającym kwestie dotyczące integrowanej ochrony roślin są przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o  środkach ochrony roślin oraz rozporządzenie MRiRW z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin.

Na posiedzeniu podsekretarz stanu  MRiRW - Krystyna Gurbiel przedstawiła pokrótce rynek środków ochrony roślin, ich zużycie w rolnictwie oraz regulacje prawne unijne i krajowe dotyczące tych zagadnień. Zaznaczyła, że aktualnie dopuszczonych do obrotu jest łącznie 1188 środków ochrony roślin, w tym 547 herbicydów, 383 fungicydów i 165 insektycydów.

Przedstawiciele organizacji branżowych postulowali o konieczność nowelizacji wspomnianej  ustawy z 2013 r. nakładającej obowiązek tłumaczenia na język polski całej, obszernej dokumentacji związanej z rejestracją środka w Polsce. To bardzo podnosi koszty rejestracji, wydłuża procedury i przede wszystkim zniechęca przedsiębiorców do wprowadzania nowych środków do obrotu na rynek krajowy.

Organizacje rolnicze obawiają się, że zapłaci za to rolnik. Z roku na rok jest coraz mniej dostępnych substancji aktywnych to nie sprzyja np. zapobieganiu zjawisku odporności agrofagów na pestycydy - a to z kolei na pewno nie jest zgodne z zagadnieniami obowiązującej już integrowanej ochrony roślin.

Na obowiązujących przepisach najbardziej tracą uprawy małoobszarowe, jak np. strączkowe czy zioła. Producenci pestycydów nie chcą bowiem inwestować ogromnych pieniędzy w rejestracje, które według nich się im nie zwrócą. To jednak nie jedyny problem. W Polsce brakuję tłumaczy przysięgłych, którzy władają specjalistycznym, technicznym językiem. W pozostałych krajach UE nie ma obowiązku tłumaczenia tej dokumentacji na język ojczysty. Tam przepisy nie są takie restrykcyjne.

Postulowano również, aby zmienić zapis zakazujący stosowania pestycydów po upływie daty ważności. Proponowano, aby znowu tak jak było przed wejściem ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  umożliwić stosowanie środków jeszcze przez rok od wygaśnięcia terminu ważności.

W odpowiedzi na przedstawione postulaty przedstawiciele Klubu PSL zapowiedzieli przygotowanie stosownego projektu zmiany ustawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!