Choroba ta w sprzyjających do rozwoju warunkach, czyli wysokiej wilgotności powietrza występującej przemiennie z okresami suszy i wysokich temperatur, potrafi zniszczyć bardzo szybko powierzchnię asymilacyjną roślin zmniejszając tym samym plon bulw i pogarszając jego jakość. Straty plonu wywoływane przez alternariozę sięgają w Polsce do 45%, a na świecie nawet do 80%.

Dwa rodzaje alternariozy ziemniaka

Pod nazwą alternarioza ziemniaka kryją się dwie choroby wywoływane przez grzyby z rodzaju Alternaria. Grzyb Alternaria alternata wywołuje brunatną plamistość liści ziemniaka (fot. 1), a Alternaria solani - suchą plamistość liści ziemniaka (fot. 2). Corocznie prowadzony monitoring występowania grzybów z rodzaju Alternaria (ryc. 1) pokazuje, że od wielu lat jako pierwsza w sezonie pojawia się, między 50-tym a 70-tym dniem od sadzenia, Alternaria alternata (brunatna plamistość). Jako druga, zazwyczaj pod koniec lipca, Alternaria solani (sucha plamistość).

Objawy alternariozy na liściach

Objawami brunatnej plamistości liści ziemniaka są drobne i liczne brunatne plamy o średnicy 1-5 mm, niekiedy z widocznymi pierścieniami (fot. 3).

Z kolei sucha plamistość liści ziemniaka charakteryzuje się większymi brunatno-czarnymi plamami o średnicy10-20 mm. Plamy początkowo są owalne, a później z powodu ograniczenia ich przez nerwy stają się wieloboczne. Ponadto w miarę ich rozwoju pojawiają się koncentryczne pierścienie przypominające tarczę strzelniczą. Dookoła plam może być widoczna również chloroza, która jest efektem działania kwasu alternariowego (fot. 2). Silnie porażone liście żółkną, zasychają i przedwcześnie zamierają.

Objawy alternariozy na bulwach

Alternarioza ziemniaka występuje również na bulwach w postaci brunatno-sinych wgłębnych, wklęsłych plam. Rozróżnienie obu chorób przez plantatorów jest często trudne, co przekłada się następnie na wybór właściwego fungicydu. Wybór ten jest dodatkowo utrudniony, ponieważ nie wszystkie zarejestrowane fungicydy do zwalczania alternariozy ziemniaka ograniczają oba grzyby - zarówno Alternarię alternata jak i Alternarię solani.