Akcja trwa od 1 października do 30 listopada 2015 w wybranych sklepach na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.

– Celem naszej akcji jest zachęcenie rolników do korzystania z Systemu PSOR i podziękowanie im za dotychczasowe, odpowiedzialne gospodarowanie opakowaniami. Bardzo się cieszymy, że System PSOR, stworzony już 11 lat temu, cieszy się coraz większą popularnością. Dzięki niemu puste opakowania nie są wyrzucane do lasów czy na inne dzikie wysypiska, a odpowiednio utylizowane. Troska o środowisko naturalne jest dla nas kluczowa. Ułatwiamy rolnikom zwrot opakowań, co pozwala im dbać o zdrowie swoje i bliskich oraz jest zachowaniem proekologicznym – mówi Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Regulamin akcji, wraz z listą sklepów uczestniczących, znajduje się na stronie www.systempsor.pl w zakładce „Aktualności”.

Zgodnie z polskim prawem punkty sprzedaży mają obowiązek zbierania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, a rolnicy muszą odpowiednio gospodarować tymi opakowaniami. System Zbiórki Opakowań PSOR to proste narzędzie umożliwiające spełnienie tych obowiązków. W jego ramach zbierane są opakowania po preparatach toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.

Punkty sprzedaży mogą przystąpić do Systemu bezpłatnie. Każdy punkt, który przystąpi do Systemu, otrzymuje worki do gromadzenia pustych opakowań, pakiet materiałów informujących o zasadach zbiórki oraz naklejki służące informowaniu klientów o prowadzonej zbiórce.

Po opróżnieniu i wypłukaniu opakowania rolnicy zwracają je do sklepu. Operator Systemu odbiera je po otrzymaniu zgłoszenia z punktu sprzedaży. Opakowania odbierane są przez cały rok.

Podobał się artykuł? Podziel się!