Ze względu na wprowadzanie nowych odmian środków ochrony roślin i nowych odmian pszenicy wskazane jest ciągłe kontrolowanie ich wpływu na wielkość, a zwłaszcza na jakość plonu.

Zwalczanie chwastów

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na zmniejszenie plonów i pogorszenie jakości ziarna pszenicy jarej jest jej mała konkurencyjność w stosunku do chwastów. Herbicydy stosowane w uprawie pszenicy zapewniają wysoki efekt chwastobójczy. Mimo korzyści mogą, niestety, powodować, zwłaszcza w latach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin niektórych odmian pszenic, znaczne obniżenie plonów i wartości użytkowej ziarna. Fitotoksyczne oddziaływanie tych środków na pszenicę w większym stopniu związane jest z wrażliwością odmian, aniżeli z niewłaściwym doborem preparatów, terminów ich stosowania czy złą pogodą.

Z badań przeprowadzonych przez Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB w Puławach wynika, że dawki herbicydów zalecane przez Instytut Ochrony Roślin nie wpływają na różnicowanie większości cech jakościowych ziarna. Jedynie pod wpływem herbicydu Sekator 6,25 WG następował niewielki wzrost cech jakościowych ziarna pszenicy.

Ochrona przed chorobami

pszenica-1.jpg

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Wpływ herbicydu Sekator na cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej odmiany Nawra.

Problemem w uprawie pszenicy są choroby spowodowane przez grzyby pasożytnicze. W zależności od specyficznych właściwości danego patogena uszkadzają one system korzeniowy i podstawę źdźbła, źdźbło, liście, kłos i ziarno. Porażenie pszenicy przez patogeny grzybowe może być przyczyną znacznych strat w plonie. Powodują one zniekształcenie ziarniaków, zmianę barwy i budowy okrywy owocowo-nasiennej. Niektóre z nich mogą pozostawiać w ziarnie toksyczne metabolity (mikotoksyny). Stosowanie fungicydów w uprawie pszenicy jarej ma charakter interwencyjny w okolicach i latach z porażeniem chorobami, które mogą spowodować wyraźną obniżkę plonu pszenicy i cech jakościowych ziarna.

pszenica-2.jpg