Chlopyralid jest związkiem chemicznym z grupy pochodnych kwasu karboksylowego.

Jako pojedyncza substancja czynna wykorzystywany jest w kilku herbicydach. Częściej jednak trafia do mieszanin fabrycznych lub jest komponentem mieszaniny zbiornikowej.

Niewątpliwym tego powodem jest stosunkowo wąskie spektrum zwalczanych chwastów, obejmujące takie gatunki jak: chaber bławatek, psianka czarna, żółtlica drobnokwiatowa, rdest plamisty, ostrożeń polny oraz rumianowate: marunę bezwonną, rumian pospolity i rumianek. Skuteczna eliminacja tych trzech ostatnich gatunków to bodaj najmocniejsza strona tej substancji czynnej i z tego też względu chętnie wykorzystywana jest ona do tworzenia bardziej złożonych cieczy roboczych. Jak wynika z tabeli, stosowanie jej w formie preparatu jednoskładnikowego nie jest wcale takie tanie.

Bardziej uzasadnione ekonomicznie wydaje się sięgnięcie po herbicyd zawierający dwie substancje czynne: chlopyralid oraz pikloram. Poza wymienionymi wcześniej gatunkami chwastów, eliminuje on także bardzo groźnego i trudnego w późniejszych fazach przeciwnika, jakim jest przytulia czepna. Ogranicza też występowanie fiołka polnego, maków, jasnot, gwiazdnicy pospolitej i poziewnika szorstkiego.

Poza ostatnim, są to wszystko gatunki wschodzące zarówno jesienią, jak i wiosną, tak więc wraz ze wznowieniem wegetacji walkę z nimi trzeba zazwyczaj ponowić, o ile oczywiście wystąpią na tyle masowo, że przekroczą próg szkodliwości.

Skuteczność zwalczania chwastów dwuliściennych można podnieść, wykonując prostą mieszaninę zbiornikową, składającą się z trzech substancji czynnych: chlopyralid + pikloram + metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów).

Wprowadzanie metazachloru powoduje skuteczniejsze zwalczanie gwiazdnicy pospolitej, fiołka polnego i przytulii czepnej. Ponadto umożliwia ono pozbycie się z plantacji przetacznika perskiego i tasznika pospolitego.

Rozwiązanie to jest jednak o ok. 110 zł/ha bardzie kosztowne.

Jeszcze droższym rozwiązaniem jest jednoczesna eliminacja chwastów dwu- i jednoliściennych. Do zestawienia wybrałem bardzo stare, sprawdzone przez dziesięciolecia, skuteczne rozwiązanie: chlopyralid + propyzamid.

Mieszanina ta pozwala wyeliminować wszystkie chwasty dwuliścienne niszczone przez chlopyralid, a ponadto usunąć także przetaczniki, szczawie, bodziszki, ognichę polną i gwiazdnicę pospolitą. Uzupełnienie cieczy roboczej o propyzamid (substancja czynna z grupy benzonitryli) skutkuje także pozbyciem się szerokiej grupy roślin jednoliściennych, takich jak chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, kostrzewy, mietlica rozłogowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, wiechliny, włośnice i wreszcie życice. Rozwiązanie to podwaja jednak - w stosunku do najtańszej wersji, koszt stosowania herbicydów na odchwaszczanie ha rzepaku ozimego jesienią.

Podobał się artykuł? Podziel się!