Chowacze łodygowe są trudne do zaobserwowania gołym okiem. Najlepiej zatem jest wystawić tzw. żółte naczynia, dzięki którym przekonamy się z jakim zagrożeniem i kiedy, mamy do czynienia. Szkoda, że nadal niewielu rolników korzysta z tego typu prostych rozwiązań.

Próg ekonomicznej szkodliwości w wypadku chowacza brukwiaczka wynosi 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu trzech dni lub 2-4 owady na 25 roślinach. Z kolei w wypadku chowacza czterozębnego próg ten wynosi 20 chrząszczy znalezionych w żółtym naczyniu w ciągu trzech dni lub sześć na 25 roślinach. Po ich przekroczeniu należy zastosować ochronę chemiczną.

Lista preparatów do walki z tymi szkodnikami jest długa. Najwięcej jest insektycydów z grupy pyretroidów. Wśród nich można wyróżnić takie, które zawierają jako substancję czynną: alfa-cypermetrynę (np. Fastac 100 EC), beta-cyflutrynę (np. Bulldock 025 EC), cypermetrynę (np. Sherpa 100 EC), deltametrynę (np. Decis Mega 50 EW), gamma-cyhalotrynę (np. Rapid 060 CS), lambda-cyhalotrynę (np. Karate Zeon 050 CS), tau-fluwalinat (np. Mavrik 240 EW), zeta-cypermetrynę (np. Ammo Super 100 EW). Dodatkowo sporo jest też środków z grupy fosfoorganicznych zawierających chloropiryfos (np. Actipir 480 EC, Dursban 480 EC).

Wśród preparatów zwalczających chowacze mamy też te z grupy chloronikotynyli, z substancją czynną acetamipryd (np. Mospilan 20 SP), czy tiachlopryd (np. Biscaya 240 OD). Po jednym z preparatów można znaleźć w grupach związków takich jak: eter arylo-propylowy - Trebon 30 EC i chloronikotynole w połączniu z pyretroidem - Proteus 110 OD.

Do ochrony przed chowaczami są jeszcze zarejestrowane trzy środki z grupy fosfoorganiczne + pyretroidy: Pyrinex Suprem 262 ZE (zawierający chloropiryfus z beta-cyflutryną), a także zawierające chloropiryfos z cypermetryną - Nurelle D 550 EC i Troll 550 EC.

Podczas wykonania zabiegu należy pamiętać, że co prawda rzepak jeszcze nie kwitnie, ale zaczęły kwitnąć chwasty. Dlatego w uprawach mogą pojawić się owady pożyteczne na co należy zwrócić uwagę podczas oprysku.

Podobał się artykuł? Podziel się!