Zanotowane w ostatnim czasie na dużych terenach kraju dość obfite opady mocno wpłynęły na rozwój plantacji kukurydzy, ale także na duże zwiększenie presji chorób grzybowych. Firma BASF zaleca jak najszybsze wykonanie zabiegu pierwszym fungicydem w kukurydzy – Retengo Plus. Intensywne wydłużanie pędu, faza wiechowania i początek kwitnienia to doskonały moment na rozpoczęcie ochrony fungicydowej tej rośliny.

Retengo® Plus należący do firmowej grupy produktów marki AgCelence® zawiera dwie wyjątkowe substancje aktywne: F 500® i epoksykonazol, które się doskonale uzupełniają. Charakteryzują je różne mechanizmy działania, różne właściwości i – co za tym idzie – różne sposoby pobierania oraz rozprzestrzeniania się. Retengo® Plus zapewnia skuteczne oraz długotrwałe działanie. Wyjątkowy skład produktu pozwala na elastyczne zastosowanie już od 60 cm wysokości aż do fazy kwitnienia kukurydzy. Jeden zabieg wystarczy do skutecznego zwalczania chorób. Retengo® Plus stosujemy w dawce 1 l/ha w fazie do początku kwitnienia (BBCH 17-63).

Zastosowanie Retengo® Plus ogranicza najgroźniejsze choroby grzybowe kukurydzy, w tym fuzariozę kolb kukurydzy, a także pozwala na racjonalne wykorzystanie wody przez roślinę, wpływając pozytywnie na wypełnienie ziarniaków i wielkość plonu. Taki zabieg zarówno dla producentów kukurydzy ziarnowej, jak i kiszonkowej, może dać wiele korzyści m.in. lepszą efektywność produkcji. Kukurydza zyskuje lepszy wigor i odporność na stres oraz lepiej wykorzystuje składniki pokarmowe. Producenci kukurydzy zyskują aż do 10% wyższy plon ziarna i wyższy plon suchej masy kiszonki. Kiszonka pozyskana z upraw kukurydzy chronionych przy użyciu Retengo® Plus odznacza się wyższą wartością energetyczną, wyższą zawartością strawnego włókna i lepszym zakiszaniem. Bezpośrednim efektem polepszenia jakości kiszonki jest znaczące podniesienie efektywności produkcji mleka (większe pobieranie paszy i lepszy skład mleka).