Ziemniak należy do roślin gdzie poziom zachwaszczenia wywiera decydujący wpływ na ostateczny plon. Kształtowanie plonu jest w dużej mierze uzależnione od zabiegów odchwaszczających. Chwasty stanowią konkurencję dla bulw w pobieraniu składników pokarmowych, wody, światła powodując jednocześnie ich uszkodzenie oraz utrudniając zbiór. W konsekwencji złej agrotechniki oraz nieprawidłowej ochrony herbicydowej plon na skutek bardzo dużego zachwaszczenia może ulegać redukcji od 10 do 70%. Stosowanie zabiegów chemicznych lub mechaniczno - chemicznych oddziałuje korzystnie na plonowanie ziemniaka w wyniku eliminacji lub znacznej redukcji chwastów. Problem odpowiedniego pielęgnowania ziemniaka jest znaczący, ponieważ na prawie połowie plantacji rolniczych w Polsce występuje duży poziom zachwaszczenia. W literaturze naukowej można znaleźć prace informujące o występowaniu 46 gatunków chwastów, jako dominujących na plantacjach ziemniaka. Wykazano również, że istnieje ścisła zależność plonu bulw od masy i liczby chwastów występujących na plantacji.

Firma F&N Agro Polska Sp. z o.o. będąc importerem środków ochrony roślin dwóch międzynarodowych koncernów chemicznych FMC Corporation oraz NUFARM chcąc zapewnić kompleksowe rozwiązanie w walce z zachwaszczeniem wprowadza w sezonie 2015 na polski rynek najwyższej jakości herbicyd ziemniaczany AVATAR 293 ZC. Wykorzystana technologia produkcji umożliwiła uzyskanie kompleksowego herbicydu przy wzajemnym synergicznym działaniu dwóch substancji aktywnych:

CHLOMAZONU - 60 g/l

oraz

METRYBUZYNY - 233 g/l

Mechanizm zawartych dwóch substancji aktywnych w preparacie AVATAR 293 ZC polega jednocześnie na wzajemnym, kompleksowym działaniu. Chlomazon jest absorbowany przez korzenie i część podliścieniową roślin, hamując syntezę barwników w roślinach. Z kolei metrybuzyna jest pobierana przez korzenie i liście, hamując proces fotosyntezy. Doskonałym uzupełnieniem synergii substancji aktywnych zawartych w preparacie AVATAR 293 ZC jest jego formulacja, co przestawia schemat 1.