Podczas każdej uprawy należy pamiętać, że w okresie wegetacji roślin pojawią się też chwasty, które są miejscem rozwoju chorób grzybowych lub wirusowych. Ich szkodliwość polega głównie na zacienianiu młodych siewek rośliny uprawnej, pobieraniu wody i  składników pokarmowych z gleby, co hamuje rozwój roślin uprawnych i obniża plon. W Polsce występuje ok. 300 gatunków chwastów, które są lepiej przystosowane do warunków klimatycznych i glebowych niż rośliny uprawowe. Szacuje się, że na powierzchni 1 ha gleby w warstwie ornej może być 160–450 milionów nasion chwastów. Pojawienie się chwastów w danym środowisku zależy od wielu czynników, np. kwasowości, ilości wody i składu mechanicznego gleby. Z reguły do dobrego rozwoju potrzebują żyznych, zasobnych w azot gleb. Jakie warunki sprzyjają pojawieniu się niektórych chwastów?

Rodzaj stanowiska

Gdy wyższy jest poziom wód gruntowych, a gleba zasobna w próchnicę, pojawiają się na niej przeważnie: rumianek pospolity – roślina jednoroczna, rumian polny – roczny, spotykany najczęściej w zbożach, okopowych i rzepaku, oraz maruna bezwonna – chwast jednoroczny, dwuletni lub wieloletni. Widoczne są one najczęściej w zbożach, roślinach okopowych, rzepaku, koniczynie i lucernie. Kiedy są obecne na plantacji, oznacza to, że rozpoczął się proces wymywania wapnia z gleby. Prowadzi to do mniejszego wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny uprawne.

Na glebach suchych, o niskiej zawartości próchnicy, dobrze rośnie czyściec polny (przede wszystkim w zbożach i okopowych), nostrzyk żółty – często na wyższych miejscach w dolinach rzek, na przydrożach, suchych zboczach i pastwiskach, jest rośliną wapieniolubną, a także nostrzyk biały – chwast dwuletni, i wilżyna ciernista.

Natomiast na glebach bardziej żyznych, wapiennych najczęściej można znaleźć wilczomlecz obrotny – roczny chwast jary, który kwitnie od maja do października i występuje na polach upraw okopowych i w zbożach. Występuje tam też kurzyślad polny – roczny chwast jary, rzadziej ozimy, popularny w roślinach uprawnych, często spotykany na ścierniskach. Dymnicę pospolitą – chwast jednoroczny jary, można znaleźć na polach uprawnych, w okopowych, w mniejszych ilościach w zbożach, lnie i roślinach strączkowych.