W zbożach coraz więcej można zaobserwować larw skrzypionki. PIORIN uaktywnił swoje komunikaty dla tego szkodnika narazie tylko w niektórych powiatach województw południowych.

Objawami żerowania szkrzypionki jest podłużnie wygryziony miękisz, wzdłuż nerwów liści. Larwy pokryte są lepką, czarną masą.

Na plantacjach zbóż ozimych jest również spora ilość jaj jak i osobników dorosłych (samice ciągle składają jaja). Można zatem spodziewać się, że w najbliższych dniach próg ekonomicznej szkodliwości dla tego owada zostanie przekroczony. Rozwojowi tych szkodników sprzyjać będzie aktualnie panująca ciepła pogoda na terenie większości kraju.

Gdy na zbożu ozimym zaobserwujemy 1 - 1,5 larwy na źdźble jest to sygnał, że należy wykonać zabieg chemiczny. Szkodnika możemy zwalczać pyretroidami lub substancjami fosforoorganicznymi.

Takimi jak:
Ammo Super 100EW (zeta-cypermetryna) w dawce 0,1l/ha, Bi 58 Nowy 400 EC (dimetoat) w dawce 0,5l/ha, Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna) w dawce 0,25 l/ha, Cyperkill Max 500 EC (cypermetryna) w dawce 0,05l/ha, Decis Mega 50 EW (deltametryna) 0,1-0,2l/ha, Fastac 100EC alfa-cypermetryna 0,1 l/ha, Fury 100 EW (zeta-cypermetryna)  0,1l/ha, Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna) 0,1 l/ha, Pyrinex 480 EC (chloropiryfos) 0,6 l/ha, Sumi-Aplpha 50 EC (esfenwalerat) 0,25l/ha i wiele innych.

Podobał się artykuł? Podziel się!