Zabieg chemiczny w terminie T3 należy wykonywać od początku kłoszenia, czyli gdy szczyt kłosa wyłania się z pochwy i ukazuje się pierwszy kłosek, do momentu zakończenia kłoszenia, gdy całkowicie widoczny jest kłos (BBCH 51-59). Dla skutecznej ochrony znaczenie ma nie tylko termin wykonania zabiegu, ale także prawidłowe dobranie substancji czynnej wchodzącej w skład fungicydu, oraz warunki panujące podczas wykonywania zabiegu, tj. temperatura oraz wilgotność powietrza.

FUZARIOZA KŁOSÓW

W okresie kłoszenia pszenica porażana może być przez wielu sprawców chorób, dlatego też każdorazowo warto takowych rozpoznać i zaznajomić się z ich biologią oraz szkodliwością. Duże znaczenie dla rozwijających się kłosów mają sprawcy fuzariozy kłosów - grzyby rodzaju Fusarium. Wymienić należy tu między innymi gatunki takie jak: Fusarium culmorum, F. graminearum, F. poe, F. avenaceum czy F. oxysporum. Grzyby należące do tego rodzaju posiadają zdolność wytwarzania niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt mikotoksyn. Stanowią one realne zagrożenie dla konsumentów. Do najbardziej niebezpiecznych należą między innymi deoksyniwalenol, niwalenol, zearelenon. Nie ulegają one rozkładowi nawet po obróbce termicznej, stąd ryzyko powikłań po spożyciu produktów pochodzących z porażonych plantacji jest wysokie. Terminowo przeprowadzony zabieg opryskiwania "na kłos" ogranicza ryzyko wystąpienia fuzariozy kłosów do minimum i pozwala jednocześnie na uzyskanie wyższej jakości surowca. Sprawcy tej choroby wyjątkowo dobrze rozwijają się w warunkach wysokiej wilgotności i temperatury powietrza.

SEPTORIOZA PLEW I CZERŃ ZBÓŻ

Duże zagrożenie dla dojrzewających kłosów występuje corocznie ze strony septoriozy plew. Sprawcą choroby jest grzyb Septoria nodorum. Wczesne wystąpienie choroby widoczne jest już na górnych liściach, jednak ze względu na objawy podobne do porażenia przez inny gatunek (Septoria tritici) często jest ignorowane i błędnie rozpoznawane. Kłosy porażone przez septoriozę plew posiadają fioletowo-brązowe przebarwienia plew na szczycie lub brzegach plew i/lub nekrozę osadki kłoska. Często obecne są na nich ciemne punkty - kuliste owocniki sprawcy septoriozy plew.