Na początku września pisaliśmy o tym, że Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie do obrotu preparatu Karate Zeon 050 CS na okres nieprzekraczający 120 dni do zwalczania mszyc. Wówczas odpowiedź resortu była odmowna. Jednak z najnowszych informacji PZPRZ wynika, że ministerstwo zmieniło decyzję i postanowiło zezwolić na wprowadzenie tego środka.

Dlaczego jest to istotne? Od kilku lat obserwuje się intensyfikację występowania wirusa żółtej karłowatości jęczmienia w większości rejonów Polski. Przyczynia się do tego wzrost temperatury w okresie jesiennym, a skutkuje wzrostem populacji mszyc.

– W okresie jesieni 2014 r. zanotowano naloty mszyc na niespotykana skalę, co skutkowało ogromnymi stratami w uprawach zbóż. Tegoroczny okres lata (lipiec i sierpień) był w Polsce bardzo upalny, co skutkowało suszą na terenie całego kraju. Spodziewać się więc można dużego nalotu mszyc, co w konsekwencji może spowodować wystąpieniem choroby – pisał w uzasadnieniu wniosków Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Rolnicy bowiem nie mieli narzędzi do nalistnej walki z mszycami jesienią. Owszem dopuszczona jest do obrotu zaprawa do ochrony jęczmienia przed mszycami, ale w wypadku masowego ich wystąpienia, zabiegi nalistne mogą stanowić uzupełnienie ochrony. Według PZPRZ zaprawa nasienna bowiem nie zapewnia ochrony przez okres całej jesieni w sytuacji, kiedy jest ona długa i ciepła.

Od 25 września rolnicy mają już możliwość aplikacji Karate Zeon CS. Zalecana dawka środka to 0,075-0,1 l/ha, w terminie od fazy szpilkowania do końca krzewienia zbóż w takich uprawach jak: jęczmień ozimy, pszenżyto ozime i żyto.

Podobał się artykuł? Podziel się!