KE wycofuje kolejne substancje czynne z rynku. Teraz „blady strach padł” na popularny glifosat, o czym pisaliśmy już wcześniej.

Jeszcze nie udało się wypracować wśród państw członkowskich opowiadających się za przedłużeniem zezwolenia większości kwalifikowanej. Przeciwne stosowaniu tej substancji są na razie trzy kraje: Francja, Austria i Włochy. Propozycja może więc zostać odrzucona.

Dlatego widząc zagrożenie negatywną decyzją apel w tej sprawie do polskich europarlamentarzystów i do ministra rolnictwa, wystosował m.in. zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Podobnie zrobiły komitety Copa-Cogeca i inne organizacje łańcucha rolno-spożywczego.

- Jako stowarzyszenia łańcucha rolno-spożywczego, w pełni poparły proces decyzyjny oparty na dowodach naukowych w UE. Zarówno Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jak i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stwierdziły, że nie można uznać glifosatu za substancję rakotwórczą, mutageniczną lub toksyczną dla reprodukcji. W związku z tym nie występują żadne zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa tego środka. Naszym zdaniem należy budować zaufanie do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności i wysokich norm obowiązujących unijną produkcję. Dlatego też instytucje UE oraz państwa członkowskie powinny wspierać nasze wiarygodne agencje naukowe. Kwestionowanie unijnego, opartego na dowodach naukowych procesu podejmowania decyzji negatywnie wpłynie na wiarygodność władz UE i na naszą gospodarkę – czytamy w piśmie oficjalnym organizacji.

Jak podkreślają dalej w oparciu o dowody naukowe (EFSA, ECHA) wskazujące na bezpieczeństwo tej substancji czynnej i negatywne skutki jej wycofania dla zmian klimatu, środowiska i konkurencyjności unijnych rolników i łańcucha rolno-spożywczego, wezwano ambasadorów Stałych Przedstawicielstw przy UE do zagłosowania za ponownym zatwierdzeniem glifosatu na 15 lat, zgodnie z przepisami UE.

Przypominamy, że glifosat to substancja czynna z grupy aminofosfoniany, pochodne glicyny, którą aplikuje się nalistnie do nieselektywnego zwalczania przede wszystkim chwastów. Jak działa? Totalnie. Pobierany jest przez wszystkie zielone i niezdrewniałe części roślin i przemieszczany do organów podziemnych. Zakłóca szlak biosyntezy aminokwasów aromatycznych, w efekcie dochodzi do głodu aminokwasowego.

Glifosat został wprowadzony na rynek w 1971 r. przez firmę Monsanto. Obecnie w Polsce mamy bardzo liczną grupę generyków bazujących na niej – liczy sobie ona ponad 80 preparatów.

Co ciekawe glifosat bardzo szybko wnika do roślin. Może być stosowany w temperaturze zaledwie powyżej 0ᵒC.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!