Aby zapewnić skuteczną ochronę insektycydową rzepaku należy zadbać o rotację substancji aktywnych oraz mechanizmów działania. Relację, jaka zachodzi między rolnikiem chroniącym swoje uprawy a szkodnikami je atakującymi można określić jako nieustający „wyścig zbrojeń". Insekty za wszelką cenę starają się przeżyć i rozmnożyć.

Od ponad 20 lat przynoszącymi dobre rezultaty, a więc chętnie stosowanymi przez rolników są preparaty bazujące na substancjach aktywnych z grupy pyretroidów. Dla dobrej ochrony rzepaku potrzebne są minimum 2, 3 a nawet 4 chemiczne zabiegi w sezonie, choć zdarza się, że i to nie wystarcza. Wielokrotne powtarzania zabiegów w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego w połączeniu z niewielką rotacją substancji aktywnych spowodowała zmniejszenie skuteczności działania niektórych pyretroidów.

Badania Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego wykazały, że słodyszek faktycznie wykazuje odporność na wiele substancji aktywnych pyretroidów, ale też że efektywność poszczególnych substancji z tej grupy jest bardzo zróżnicowana. Najlepsze działanie, wg badań IOR-PIB, wykazywała bifentryna.

Wrażliwość słodyszka, a więc i efekt zabiegu zależy zarówno od struktury chemicznej jak i formulacji poszczególnych środków zawierających pyretroidy.

Stosując insektycydy z tej grupy chemicznej należy dołożyć wszelkich starań, aby zabieg został przeprowadzony precyzyjnie: w optymalnej fazie wzrostu rośliny, w warunkach optymalnej temperatury (poniżej 20°C) i przy prognozie bezdeszczowej pogody przez minimum 24 godziny. Nie wolno zapomnieć o bezpieczeństwie owadów zapylających, dla których pyretroidy są bardzo niebezpieczne. Pyretroidy na ogół działają krótko, w optymalnych warunkach pogodowych około 2-4 dni, co wiąże się z ich molekularną budową, mało odporną na degradację fotochemiczną, parowanie i zmywanie. Wśród pyretroidów bardziej odporne na wymienione czynniki są substancje zawierające grupę cyjanową i fluor, stabilizujące cząsteczki toksyn (np. beta-cyflutryna).

Słodyszki uodpornione na pyretroidy wykazują po zabiegu pobudzenie aktywności. Jeśli stwierdzi się dużą przeżywalności szkodników po zabiegu, należy go powtórzyć. Najlepiej przy użyciu środka z innej grupy chemicznej.