Podczas pierwszego głosowania eksperci z krajów UE nie udzielili wystarczającego poparcia zakazowi stosowania pestycydów z grupy neonikotynoidów. Trzynaście krajów opowiedziało się za zakazem, dziewięć było przeciw, a pięć wstrzymało się od głosu. Wśród krajów popierających zakaz znalazła się Polska.

Jakie jest konkretne stanowisko naszego kraju w tej sprawie?

„(...) Polska popiera wprowadzenie przez KE dodatkowych ograniczeń odnoszących się do warunków zatwierdzania tych substancji czynnych polegających na wprowadzeniu zakazu stosowania środków ochrony roślin zawierających te substancje czynne w formie zapraw nasiennych, oprysku lub granul doglebowych w uprawach roślin atrakcyjnych dla pszczół oraz wprowadzeniu zakazu wysiewu nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi ww. substancje czynne (...)" - podało Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oparło swoją opinię na raportach EFSA, które po publikacji w styczniu 2013 r. poddane zostały zdecydowanej krytyce przez wiele niezależnych instytucji z powodu uchybień metodycznych, logicznych i formalnych, podważających wiarygodność wniosków końcowych. Raport oparty na wyselekcjonowanych badaniach, przeprowadzony według nie zatwierdzonych metodyk, nie uwzględniający wyników badań i obserwacji polowych ani stosowanych powszechnie zasad bezpieczeństwa, nie może zostać uznany za obiektywny. Według amerykańskiego Center for Regulatory Effectiveness (CRE) raport EFSA jest niezgodny z Data Quality Act (DQA) ze względu na brak obiektywizmu wskutek pominięcia wielu badań, których konkluzje różniły się od ocen niniejszego raportu. Przyjęcie tego dokumentu jako podstawy do opracowania pozycji Polski było poważnym błędem. Uzasadnienie oparte na wynikach badań „Pozostałości insektycydów neonikotynoidowych w nektarze i pyłku zbieranym przez pszczoły z upraw rzepaku i ich wpływ na rodziny pszczele" PIW-PIB w Puławach oraz IH-Oddział w Puławach wzbudza nie mniej wątpliwości - pisze w swoim stanowisku komentując argumentację ministerstwa PSOR.