W najbliższych dniach spodziewane są loty letnie (dyspersyjne) tych owadów, mające duże znaczenie w szerzeniu chorób wirusowych, będą mniej intensywne niż wynikałoby to z wcześniejszych przewidywań opartych na podstawie wyników obserwacji liczebności mszyc na liściach roślin.

Intensywność lotów letnich będzie zależała głównie od przebiegu pogody. Wyższa temperatura sprzyja powstawaniu osobników uskrzydlonych, a niższa (poniżej 20°C) hamuje ich rozwój. Również opady deszczu, szczególnie te gwałtowne o charakterze burzowym będą ograniczać populację mszyc na ziemniaku.

Jak przypomina PIORiN należy pamiętać o zabiegu niszczenia naci na plantacjach nasiennych ziemniaka, zanim rozpoczną się loty letnie mszyc. Przerwanie wegetacji ma uniemożliwić transport wirusów z naci do bulw. Słabszy efekt niszczenia uzyskuje się dla wirusa liściozwoju ziemniaka, a lepszy dla wirusa Y, który od wielu lat ma zdecydowanie największe znaczenie gospodarcze w nasiennictwie ziemniaka.

Podobał się artykuł? Podziel się!