Mariusz Michalski (Menedżer ds. Upraw, INNVIGO): Difenokonozol to ciekawy triazol o mocnym działaniu interwencyjnym oraz zapobiegawczym. W Polsce, dotychczas znany jest przede wszystkim jako składnik zapraw zbożowych oraz fungicyd stosowany w sadach. Na świecie, difenokonazol ma ugruntowaną pozycję i stosuje się go między innymi w zbożach, rzepaku, soi, ziemniakach, winorośli oraz dużej grupie upraw owocowych, warzyw i kwiatów, jako ważną substancję stanowiącą szkielet skutecznych fungicydów. To szerokie stosowanie ma związek z unikalną skutecznością zwalczania sprawców chorób z kilku różnych odległych biologicznie od siebie grup grzybów takich jak podstawczaki, workowce, lęgniowce czy grzyby niedoskonałe; tak szerokie spektrum ma niewiele substancji fungicydowych. Unikalną cechą, poza skutecznością nalistną, jest również zwalczanie całej grupy patogenów sprawców chorób odnasiennych, stąd jego szerokie zastosowanie również w zaprawach.

Jakie są biologiczne możliwości difenokonazolu?

MM: Przykładem unikalności działania difenokonazolu jest jedna z najwyższych skuteczności na oba gatunki grzybów Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria biglobosa, które powodują suchą zgniliznę kapustnych - uznawaną za najgroźniejszą chorobę rzepaku ozimego. Wartą podkreślenia jest skuteczna kontrola szerokiego spektrum sprawców chorób fuzaryjnych, które atakują wszystkie rośliny uprawne, praktycznie w każdej fazie rozwojowej, niezależnie od warunków i w każdym stanie: żywe, martwe, pół martwe. Difenokonazol w mieszanianie z tebukonazolem skutecznie kontroluje wszystkich sprawców fuzariozy kłosów, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła oraz fusarium wyizolowane z roślin innych niż zboża. Difenokonazol jest bardzo szybko absorbowany przez liście, w roślinie przemieszcza się systemicznie zapewniając długie działanie zapobiegawcze i lecznicze.