Każde gospodarstwo powinno dokonywać doboru mieszańców i decydować o rozkładzie procentowym klas wczesności, opierając się na warunkach agroklimatycznych i poziomie mechanizacji.

Dlaczego wczesność odmiany jest ważna?

1. Mieszańce wczesne i średniowczesne pozwalają na uprawianie kukurydzy w płodozmianie zbożowym. Mieszańce wczesne pozwalają nawet na siew poplonów, a średniowczesne na siew zbóż ozimych. Kukurydza wprowadzona w płodozmian zbożowy ma działanie fitosanitarne.

2. Mieszańce wczesne zebrane już we wrześniu przed szczytem zbiorów umożliwiają uzyskanie przednówkowej, zazwyczaj wyższej ceny.

3. Koszty suszenia odmian wcześniejszych są znacznie niższe od kosztów suszenia odmian późnych. Wynika to z niższych wilgotności ziarna oraz korzystniejszych warunków suszenia (wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza) w warunkach wczesnej jesieni.

4. Mieszańce wczesne i średniowczesne potrzebują krótszego okresu wegetacji, przez co umożliwiają opóźniony siew, np. jako przesiewy plantacji zniszczonych przez przymrozki.

5. Wcześniejsze odmiany Syngenta to w większości mieszańce o ziarnie szklistym typu flint - lepiej znoszą warunki chłodnej wiosny i kwitną wcześniej przed letnią falą upałów.

6. Mieszańce późniejsze (FAO powyżej 260) pozwalają bezpiecznie rozłożyć w czasie terminy zbioru i efektywnie wykorzystać możliwości techniczne i organizacyjne gospodarstwa.

Syngenta poleca następujące odmiany ziarnowe:

NK Ravello, FAO 210 - Ultra wczesnyzbiór

SY Cooky, FAO 220-230 - Przepis na sukces

NK Delitop, FAO 240 - Góry ziarna

NK Cooler, FAO 240 - Mocny w ziarnie

Podobał się artykuł? Podziel się!