Nufosate 360 SL to środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w sadach jabłoniowych, w uprawie cebuli oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

Chwasty wrażliwe na środek to w dawce 1-2 l/ha (chwasty w fazie liścieni i wschodów): chwastnica jednostronna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne, rdest plamisty, żółtlica drobnokwiatowa.W dawce 3-5 l/ha: fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż.

W uprawach pszenicy ozimej preparat stosuje się w dawce 3-4 l/ha w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30 proc., to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym: Nufosate 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha.

W uprawach rzepaku ozimego dawka to 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody. Zabieg należy wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30 proc., łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70 proc. barwy czerwonobrązowej. W celu właściwego zwalczenia chwastów zbioru dokonać po upływie 7 dni od zabiegu. Aby uzyskać efekt pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu. W celu równoczesnej desykacji i obniżenia strat w plonie rzepaku wskutek pękania łuszczyn i osypywania się nasion w trakcie zbioru zaleca się stosowanie mieszaniny ze środkiem
zapobiegającym pękaniu łuszczyn Spodnam DC: Nufosate 360 SL 3,0 l/ha + Spodnam DC 0,6 l/ha.