W etykiecie-instrukcji stosowania każdego preparatu znajdują się zalecenia odnośnie dawki wody. Zwykle podawane są przedziały, np. 200-300 l/ha dla herbicydów lub 200-400 l/ha dla fungicydów czy insektycydów. Stałe stosowanie jednakowej dawki, np. 300 l/ha, w niektórych sytuacjach może obniżyć efektywność zabiegu.

Generalnie, w przypadku herbicydów ilość cieczy opryskowej powinna być mniejsza. Uzyskuje się wtedy wyższe stężenie substancji aktywnej, co podnosi efektywność zabiegu. Natomiast w przypadku fungicydów, dawkę wody należy zwiększyć, aby uzyskać lepsze pokrycie roślin.

Bardzo ważne jest dostosowanie ilości wody do charakteru uprawy i fazy rozwojowej roślin. Przy wykonywaniu oprysku fungicydowego, 300-litrowa dawka cieczy może okazać się niewystraczająca do dobrego pokrycia gęstego łanu silnie rozgałęzionych roślin rzepaku. Jednocześnie, taka ilość cieczy jest zbyt duża, aby dobrze pokryć rośliny krzewiących się zbóż. Nawet przy zastosowaniu rozpylaczy drobnokroplistych ciecz opryskowa będzie z nich spływała.

Większą ilość wody, w górnych granicach przedziału podawanego przez producenta środka należy stosować, gdy:
- rośliny tworzą zwarty, gęsty łan
- zwalczany agrofag występuje z dużą intensywnością
- przeprowadza się zabieg łączony, przy użyciu kilku środków ochrony roślin
- wilgotność gleby jest niska (w przypadku herbicydów doglebowych)
- wilgotność powietrza jest niska
- zabieg wykonywany jest rozpylaczami grubokroplistymi
- wieje dość silny wiatr (do 3 m/s)

Mniejszą ilość wody, w dolnych granicach przedziału podawanego w etykiecie-instrukcji obsługi preparatu stosuje się w następujących przypadkach:
- rośliny są we wczesnych fazach rozwojowych, tworzą mało zwarty łan
- zabieg ma na celu ochronę kłosów, kwiatów i/lub wierzchołkowych liści roślin
- zabieg wykonywany jest przy użyciu rozpylaczy drobnokroplistych
- warunki pogodowe są sprzyjające, prędkość wiatru nie przekracza 1,5 m/s

W przypadku zbóż, od wschodów do strzelania w źdźbło, dawka cieczy dla oprysku wykonywanego techniką konwencjonalną powinna wynosić od 100 do 200 l/ha. W późniejszych fazach rozwojowych - od 150 (oprysk górnego piętra łanu) do 300 l/ha.