Trzeba pamiętać o tym, że wszystkie uprawiane gatunki zbóż narażone są na atak grzybów, które w glebie występują mniej lub bardziej powszechnie, ale obecne są zawsze. Stwarza to poważne zagrożenie dla wzrostu zbóż i wielkości wydanego przez nie plonu ziarna. Stąd bardzo ważnym elementem dobrej agrotechniki jest zaprawianie ziarna przed siewem.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ

Przy wyborze zapraw ważne jest, z jakiej lub jakich substancji czynnych są one zbudowane. Ma to decydujący wpływ na możliwości i zakres zwalczanych sprawców chorób. Nie bez znaczenia jest sposób działania substancji czynnej, która ma eliminować chorobotwórcze patogeny. Substancje czynne o działaniu powierzchownym chronią ziarno przed zarodnikami i grzybnią znajdującymi się na powierzchni ziarna, ale też przed grzybami występującymi w glebie. Zaprawy nasienne zbudowane są też z substancji czynnych o działaniu układowym. Są one gwarantem tego, że grzyby znajdujące się w głębszych warstwach ziarniaka czy np. w części zarodkowej ziarna zostaną zniszczone i nie będą przerastać przez tkanki do wyższych partii roślin. Aby zapewnić prawidłową obsadę roślin i nie dopuścić do zniszczenia liści lub kłosa, najlepiej stosować zaprawę jednoskładnikową z substancją czynną o działaniu układowym. Dobrym rozwiązaniem są zaprawy dwuskładnikowe lub o większej liczbie substancji czynnych, w których jedna substancja czynna jest układowa, a druga wykazuje działanie powierzchniowe. Praktykuje się też w niektórych przypadkach stosowanie zaprawy z donasiennym fungicydem.

Wśród zapraw znajdują się też preparaty zawierające insektycydową substancję czynną. Środek taki zwalcza grzyby, a dzięki dodatkowej insektycydowej substancji czynnej niszczy również mszyce, które są w uprawie zbóż wektorami wirusów. Ma to szczególne znaczenie w jęczmieniu i pszenicy. W przypadku tych gatunków wirusy żółtej karłowatości jęczmienia i inne występujące w pszenicy coraz częściej stanowią ważny problem, zatem zwalczając mszyce i inne szkodniki, które są wektorami wirusów, zapobiega się ich masowemu występowaniu, a tym samym - szkodliwości. Wiedza na temat zasiedlenia ziarna przeznaczonego do siewu przez grzyby, które można zwalczać, stosując zaprawianie, jest nadal niewystarczająca.

UWAGA NA GŁOWNIE I ŚNIECIE