- Pomaga ograniczona cykliczność wyników i zróżnicowana paleta produktów. BASF aktywnie szuka takich obszarów działalności, które charakteryzują się atrakcyjnym wzrostem i w których przedsiębiorstwo może dzięki innowacjom i nowym technologiom zdobyć przewagę nad konkurencją. Przedsiębiorstwo chce w przyszłości jeszcze bardziej dopasowywać asortyment produktów do branż jego klientów i tworzyć przy tym wartości dla wszystkich obszarów działalności jako „jedno" przedsiębiorstwo - tłumaczy szef BASF Polska.

A jakie są perspektywy rozwoju dla przemysłu chemicznego w nadchodzących latach?

- Wzrost liczby ludności na świecie i rosnące wraz z nim zapotrzebowanie na żywność, energię i mobilność obiecują dobre perspektywy rozwoju dla przemysłu chemicznego. Oczekujemy, że wzrost w produkcji chemicznej i produkcji przemysłowej wyniesie w 2012 roku 4,1 proc. w ujęciu globalnym. BASF zamierza do 2020 wyprzedzać wzrost światowej produkcji chemicznej o co najmniej 2 proc. W ostatnich latach Polska osiągnęła dobre wyniki, mimo że średnie zużycie chemikaliów na osobę jest tu nadal około trzy razy niższe niż w Europie Zachodniej - mówi Elvermann.

Podobał się artykuł? Podziel się!