Obroty BASF w trzecim kwartale 2011 wyniosły 17,6 miliarda euro. Wynik działalności operacyjnej (EBIT) przez uwzględnieniem wpływów specjalnych zmniejszył się o 249 milionów euro i wyniósł 2 miliardy euro.

Jak jednak zaznacza spółka: wynik działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2010 roku zawierał również wynik z działalności w Libii w wysokości 355 milionów euro z czego 224 miliony to podatek od wydobycia ropy, którego nie można obecnie rozliczyć.

Dlatego porównując oba kwartały bez uwzględnienia dochodów z działalności wydobywczej w Libii BASF wykazała wzrost wyniku działalności operacyjnej o 106 milionów euro czyli o 6 proc. wyższy, niż w trzecim kwartale ubiegłego roku.

Wyniki sprzedaży prawie wszystkich segmentów działalności BASF poprawiły się w porównaniu do poziomu sprzed roku. Zgodnie z oczekiwaniami w segmencie Oil & Gas poziom produkcji znacznie spadł z powodu sytuacji w Libii. Wyraźny wzrost cen surowców udało się skompensować poprzez wzrost cen produktów BASF.

Podobał się artykuł? Podziel się!