Największe problemy wystąpiły na Węgrzech, gdzie plony czasami nie przekroczyły 40%, a w Rumunii praktycznie susza zniszczyła uprawy. Dodatkowe braki materiału siewnego wynikają z mniejszych zapasów nasion po udanym sezonie 2012 i rosnących potrzebach rynku Ukraińskiego (wzrost areału o blisko 1mln.ha w ciągu 2-3 sezonów).

Pomimo tej deficytowej sytuacji w materiale siewnym ceny pozostają na podobnym poziomie jak w 2012 na sezon 2013. Zróżnicowanie cen wynika od kierunku użytkowania odmian i często od polityki dystrybucyjnej firmy. Niebagatelne znaczenie ma także koszt reprodukcji nasion jaki firma ponosi w sezonie produkcji. Niestety większość odmian popularnych i cenionych jest już zarezerwowana na poczet spływających, wyjątkowo wcześnie, zamówień od rolników. Dlatego też Syngenta wprowadza dodatkowo kilka nowych odmian na sezon 2013 z katalogu EU: SY Consistent, NK Famous, SY Unitop i Winn.

Nowość! NK Famous - Godna uwagi. FAO 230-240

Mieszaniec pojedynczy o bardzo szerokim zastosowaniu na ziarno i kiszonkę. Odmiana zarejestrowana w 2010 (Francja, Niemcy). Z uwagi na podwójne zastosowanie mówimy o FAO na ziarno 240 i kiszonkę 230.

Kolby od średnich do dużych typu fix i ziarnie typu flint/dent, 14-16 rzędów i 26-28 ziaren w rzędzie osadzone na średniej wysokości 101 cm. Odmiana o bardzo dużej adaptacji do warunków glebowych- wszystkie kompleksy glebowe (wysokie plony - nawet do 15 ton (14%) osiągane na lepszych stanowiskach).

Odmiana o bardzo dobrej tolerancji na rdze i fuzariozy kolb. Rośliny o bardzo dobrym wigorze wiosennym osiągają średnią wysokość 260 cm.

W przemyśle paszowym, ze względu na swoje walory, wykorzystywana w żywieniu zwierząt monogastrycznych; bardzo atrakcyjna dla przemysłu młynarskiego (dry-milling). Parametry kiszonkowe to wysoka stawność włókna i wysoka zawartość suchej masy. Odmiana ta zaliczana jest do grupy mieszańców stay young, czyli odmian niezamierających. Dlatego wysoką strawność uzyskuje się z liści, ale również łodyg.

Nowość! SY Consistent - podwójna super wydajność. FAO 240-250

Mieszaniec pojedynczy zarejestrowany w 2011 (Niemcy, Austria i Słowenia).

Wykorzystanie zarówno na ziarno jak i na energetyczną kiszonkę.