W sezonie 2014 DuPont wprowadzi do sprzedaży nowy fungicyd TreorisŸ 350 SC, który jest połączeniem pentiopyradu, nowej substancji aktywnej z grupy karboksamidów oraz chlorotalonilu z grupy ftalanów. Jego działanie lecznicze i zapobiegawcze w połączeniu z pozytywnym wpływem na procesy fizjologiczne roślin pozwala osiągać systematycznie wysokie ilościowo i jakościowo plony. Dodatkowo działa skuteczne na szczepy np. septorioz odporne na inne substancje aktywne.

Pentipirad ma bardzo silne działanie lecznicze i zapobiegawcze przeciwko głównym chorobom zbóż, w szczgólności septoriozom, rdzom, plamistościom, rynchosporiozie i ramularii, dzięki temu jest w stanie przerwać cykl rozwojowy choroby i daje pełną elastycznośc terminu aplikacji: zapobiegawczo lub interwencyjnie po wystąpieniu objawów. Dodatkowo skutecznie działa na szczepy odporne na inne substancje aktywne. Najlepsze efekty w zwalczaniu chorób grzybowych uzyskuje się działając zapobiegawczo, jednakże działanie lecznicze zastosowanego fungicydu ma również duże znaczenie, szczególnie w przypadku septorioz, które występują w różnych stadiach rozwojowych. Działanie lecznicze jest też konieczne, kiedy wykonanie oprysku jest opóźnione ze względu na warunki atmosferyczne. Pentiopirad wpływa znacząco na piknidia, blokując ich rozwój lub dojrzewanie, dzięki temu znacząca zmniejsza się zdolność zarodników do kiełkowania i wtórnych infekcji.

Pentiopyrad oferuje silne i niezawodne działanie lecznicze przeciwko septoriozom

Pentiopirad wykazuje duży synergizm z innymi substancjami aktywnymi fungicydów, dlatego jest elastyczny w komponowaniu mieszanin zbiornikowych dopasowanych do sytuacji na danej plantacji. Dzięki własciwościom fizykochemicznym pentiopirad ma działanie: kontaktowe, translaminarne i lokalnie systeczne, dzieki temu chroni opryskane części roślin, ale również nowe przyrosty. Jego dodatkową zaletą jest to, że jest bardzo odporny na zmywanie - jak wskazują badania godzinę po aplikacji nawet 90 mm opadu nie wpływa na jego skuteczność.

Pentiopirad wzmacnia procesy fizjologiczne roślin, wpływając na rozwój systemu korzeniowego, wykorzystanie wody, azotu oraz zwiekszając ilość chlorofilu, co ostatecznie umożliwia maksymalnie wykorzystać potencjał plonotwórczy pola.