Jako pierwsi napisaliśmy o tym, że Syngenta zarejestrowała drugi fungicyd Elatus Era, który bazuje nie tylko na substancji solatenol (nazwa handlowa dla substancji czynnej benzowindyflupyr), zaliczanej do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7), ale też na protiokonazolu – triazolu z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji (SBI-DMI) (grupa FRAC 3).

Elatus Era odznacza się szeroką rejestracją we wszystkich zbożach. Przypominamy poniżej w jakich uprawach i na jakie choroby działa.

- Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści - od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Przeciwko fuzariozie kłosów - od początku fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
- Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew - od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
- Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia - od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Przeciwko fuzariozie kłosów - od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51-59).
- Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia - od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
- Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści - od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
- Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż - od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

- Solatenol to handlowa nazwa zarejestrowana przez Syngenta dla substancji czynnej beznzowidndiflupyr. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja ta zaliczana jest do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI). Charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym w zbożach, a przede wszystkim septoriozie i rdzom. Syngenta, jest jedną z nielicznych firm posiadających produkt z grupy SDHI zarejestrowany w Polsce do walki z rdzą żółtą w pszenicy ozimej i jedyną posiadającą produkt SDHI zarejestrowany w pszenicy jarej przeciwko rdzy żółtej. Biorąc pod uwagę fakt, że w sezonie 2017 rdza żółta stanowiła istotny problem na plantacjach pszenicy, solatenol może w kolejnym sezonie okazać się niezbędnym elementem programów ochrony pszenicy. Również w uprawie jęczmienia zakres zwalczanych chorób jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. plamistość siatkową jęczmienia, rynchosporiozę zbóż, rdzę jęczmienia – podaje firma.