Sprzedaż wzrosła o 32 proc. do 9,2 miliarda dolarów, na co złożyły się: piętnastoprocentowy wzrost cen, czteroprocentowe korzyści wynikające z różnic kursowych, wzrost wolumenu sprzedaży o 1 proc. oraz wzrost o 12 proc. wynikający ze zmian w portfolio produktów. Sprzedaż na rynkach rozwijających się wzrosła o 38 proc.

Wzrost zapotrzebowania na produkty firmy dla rolnictwa oraz ekspansja na rynku składników do produkcji żywności i enzymów, skompensowała redukcję zapasów w działach ogniw fotowoltaicznych i polimerów. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem, bez uwzględnienia zdarzeń nadzwyczajnych wzrósł o 50 proc. do 1,1 miliarda dolarów, co wynikało w dużej mierze z poprawy w segmentach: chemikaliów i rolniczym oraz z akwizycji Danisco. DuPont jest na drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie produktywności kosztów stałych i kapitału obrotowego. Produktywność kosztów stałych do końca trzeciego kwartału wyniosła ponad 250 milionów dolarów.

- Elastyczność i różnorodność portfolio firmy DuPont przyczyniły się do naszych dobrych wyników w trzecim kwartale. Pomimo zawirowań globalnych warunków gospodarczych i rynkowych, wypracowaliśmy stabilny wzrost dzięki innowacyjnym produktom i procesom technologicznym, dyscyplinie produkcji i ciągłemu wzrostowi wydajności - powiedziała Ellen Kullman, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna firmy DuPont. - Nasza oferta jest teraz silniejsza dzięki szybkiej integracji z Danisco, kontynuacji rozbudowy zdolności produkcyjnych i selektywnych inwestycji w wielu segmentach naszej firmy - dodał.

Biorąc pod uwagę dobre wyniki w trzecim kwartale, firma podniosła oczekiwania co do całorocznego zysku na akcję za rok 2011 do przedziału 3,97 - 4,05 dolarów na akcję, w wyłączeniem wpływu zdarzeń nadzwyczajnych. Decyzja ta powoduje przesunięcie zakresu oczekiwań do górnego przedziału poprzedniej prognozy, która obejmowała przedział 3,90 - 4,05 dolarów na akcję. W IV kwartale firma oczekuje spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego oraz redukcji niektórych zapasów. Firma informuje, że część sprzedaży z segmentu rolniczego w Ameryce Łacińskiej została przesunięta na trzeci kwartał, w związku z wcześniejszym rozpoczęciem sezonu upraw.

Podobał się artykuł? Podziel się!