Wiele środków zarejestrowanych w ostatnich latach charakteryzuje się szerokim spektrum zwalczanych chwastów. Część z nich działa tylko nalistnie, niszcząc doraźne zachwaszczenie. Lekarstwem na taką sytuację było opracowanie metody zabezpieczającej kukurydzę przed konkurencją chwastów przez dłuższy okres - zwłaszcza w jej początkowym okresie wzrostu.

Próby opracowania nowej technologii zwalczania chwastów podjęto w Instytucie Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu i jego oddziale w Sośnicowicach. Wzorcem postępowania była od wielu lat już zaakceptowana i także po części opracowana w IOR-PIB metoda dawek dzielonych zalecana do odchwaszczania buraków cukrowych. W kukurydzy jak do tej pory niektóre z preparatów zawierające nikosulfuron posiadają oficjalne zalecenia stosowania w dawkach dzielonych, chociaż równocześnie można zauważyć ich pomijanie podczas aktualizacji niektórych etykiet. Z pewnością jest ich mało, a jeżeli istnieją, to dotyczą stosowania tylko jednej substancji czynnej w dwóch zabiegach. To i tak pewien postęp, chociaż w przypadku stosowania jednej, tej samej substancji czynnej, nie zapobiega to powstawaniu zjawiska uodparniania się chwastów.

Od kilku lat w IOR-PIB prowadzi się ciągłe i równoległe badania ze stosowaniem herbicydów w dawkach dzielonych. Cykl badawczy pozwala co jakiś czas na podsumowanie wyników i przedstawienie ich na sesjach i konferencjach naukowych, a w niektórych przypadkach na publikację w wydawnictwach naukowych. Należy stwierdzić, że wiele z uzyskanych wyników zawiera szereg interesujących informacji. Nie mają one charakteru zaleceń obligatoryjnych, ponieważ nie posiadają rejestracji. Niemniej wyniki wskazujące na dobry efekt chwastobójczy, brak fitotoksycznego działania w stosunku do roślin kukurydzy przy jednocześnie uzyskanym wysokim plonie o dobrych parametrach jego struktury są godne zaprezentowania i popularyzowania. Może kiedyś uzyskają status rejestracji? Oto kilka przykładów:

W latach 2011/12 na terenie gospodarstwa indywidualnego położonego w Gołuchowie k. Poznania założono dwa ścisłe doświadczenia polowe w uprawie kukurydzy. Według identycznego schematu w roku 2012 założono ścisłe doświadczenie polowe w Nieborowicach (woj. śląskie). Przedplonem na wszystkich stanowiskach była kukurydza. Podstawowym obiektem badawczym był herbicyd Lumax 537,5 SE (tabele 1. i 2.), stanowiący fabryczną mieszaninę substancji czynnych - mezotrionu (37,7 g/l), S-metolachloru (312,5 g/l) i terbutyloazyny (187,5 g/l) - stosowany w fazie 2-3 liści kukurydzy w obniżonej dawce 1,5 l/ha. W momencie osiągnięcia przez kukurydzę fazy 5-6 liści na poszczególnych kombinacjach wykonywano drugi zabieg jednym z następujących preparatów: