Jak wynika z danych opublikowanych za Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest obecnie w trakcie przeglądu fipronilu (do publikacji w kwietniu 2013) i opublikuje swoje nowe wytyczne w tej sprawie w maju 2013 roku.

Poniżej przedstawiamy za KZPRiRB dane ECPA w sprawie ścieżki decyzji na temat neonikotynoidów.

20 lutego Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego w obecności komisarza Tonio Borga odbyła debatę z EFSA (Herman Fontier). Dyskusja przedstawiła ponownie zróżnicowane poglądy posłów Parlamentu Europejskiego, ale 75 proc. interwencji posłów odnosiło się do bardziej proporcjonalnego podejście (do problemu neonikotynoidów) i potrzebę większej jasności danych naukowych, podkreślając liczne luki w przedstawionych do tej pory danych. Komisarz Borg stwierdził jednak, że jego propozycja jest odpowiednia i zaprzeczył że działa pod naciskiem mediów. Rada Ministrów Rolnictwa spotkała się ponownie dnia 25 lutego. Choć neonikotynoidy nie były w porządku obrad, komisarz Borg miał dwustronne rozmowy z niektórymi ministrami przed (zebraniem) Stałego Komitetu.

Propozycją KE był fakt, ze każda dyrektywa, która zostanie przyjęta przez UE musi przejść przez międzyresortowe konsultacje i poprzez procedury komisyjne w ramach Stałego Komitetu Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt (Standing Committee of the Food Chain and Animal Health =SCFCAH). Międzyresortowe konsultacje (pomiędzy różnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej, rolnictwa, środowiska, przedsiębiorczości, sekretarza generalnego i handlu) odbyła się między 10 a 15 lutego, gdzie różne zgłoszone uwagi nie przyniosły znacznej zmiany treści, ale opóźniły proces dyskusji i głosowanie wniosku (o wycofanie neonikotynoidów) odłożono z 25 lutego do 14/15 marca.

Obecny wniosek Komisji wprowadzi: zawieszenie na wszystkich zastosowań (zaprawianie nasion, środki doglebowe i opryski nalistne) wszystkich substancji (imidacloprid, klotianidyna i tiametoksam) dla wszystkich upraw - atrakcyjnych dla pszczół- z wyjątkiem szklarni, buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż ozimych. Dozwolone zastosowania będą podlegać ścisłej kontroli.
Zawieszenie zostanie poddane przeglądowi po dwóch latach, biorąc pod uwagę najnowsze badania naukowe i monitorowanie danych. Komisja Europejska ma również powiadomić WTO o wniosku a także otrzymała wniosek od rządu USA o przedłużenie terminu składania komentarzy (obecnie 11 marca), który jest zwykle okresem 60-dniowym. Rząd USA podkreśla niemożność ustalenia zakresu potencjalnych zakłóceń w handlu mogących wyniknąć z niniejszego wniosku, w tak ograniczonym czasie na komentarz. Proszą także o potwierdzenie, czy podjęte środki odnoszą się jedynie do ochrony środowiska czy tez związane są z ochroną zdrowia, które by wpływało na ustalenie nowych wartości NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości).