Spółka Bayer CropScience wyraża rozczarowanie przedstawioną przez Komisję Europejską radykalną propozycją zawieszenia na dwa lata wszelkich zastosowań produktów z neonikotynoidami w ochronie roślin atrakcyjnych dla pszczół. Zdaniem spółki nadmiernie konserwatywna interpretacja zasady ostrożności przez Komisję uniemożliwia osiągnięcie uczciwego i proporcjonalnego rozwiązania.

Firma podziela obawy dotyczące zdrowia pszczół i ponosi znaczne inwestycje na badania, które minimalizują wpływ produktów na pszczoły, jak również na intensywne działania pomocnicze wspierające odpowiedzialne i właściwe ich zastosowanie. Spółka w dalszym ciągu wierzy w możliwość odpowiedzialnego zastosowania produktów zawierających neonikotynoidy, które są używane od wielu lat i mają podstawowe znaczenie dla rolników w Europie.

Bayer CropScience wzywa państwa członkowskie do przestrzegania zasad proporcjonalności przy rozważaniu propozycji Komisji, a także do odwołania się do konkretnych dowodów naukowych przed podjęciem działań. Wszelkie nieproporcjonalne środki stanowiłyby zagrożenie dla konkurencyjności rolnictwa w Europie i ostatecznie doprowadziłyby do wyższych kosztów żywności, pasz, włókien roślinnych oraz surowców odnawialnych, jak również miałyby ogromny wpływ ekonomiczny na cały łańcuch produkcji żywności.

Podobał się artykuł? Podziel się!