Sąd orzekł także przepadek podrobionych towarów.

Sprawa dotyczyła 237 kg herbicydów ze znakami renomowanego producenta. Jak wykazały badania laboratoryjne, skład podrobionych środków nie odpowiadał produktom oryginalnym.

Dzięki sprawnej akcji producenta środków oryginalnych i prokuratury udało się przerwać bezprawną działalność i doprowadzić do skazania fałszerzy.

Fałszowane środki ochrony roślin są przede wszystkim zagrożeniem dla stosujących je rolników. Znane są przypadki zniszczenia upraw po zastosowaniu środków niewiadomego pochodzenia. Martwi nas naiwność rolników, ktorzy korzystają z okazji zakupu środkow od przygodnych sprzedawców. Nie warto ryzykować! Środki ochrony roślin należy kupować u stałego dostawcy, który prowadzi sklep posiadając stosowne zezwolenia czy wręcz świadectwo wydawane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin o staranności prowadzonej sprzedaży ” – powiedział Michał Fogg, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. „Wspólnie z Państwową Inspekcją Ochrony Roslin i Nasiennictwa nasze stowarzyszenie od 3 lat prowadzi kampanię, która ma na celu ograniczenie podrabianych środków ochrony roślin na rynku, prowadzone sa  w tym zakresie szkolenia, a rolników edukujemy, żeby zwracali uwagę na to, jakie produkty i gdzie kupują. Podkreślamy, że środki ochrony roślin należy kupować jedynie w zarejestrowanych i legalnych punktach sprzedaży a kupując zawsze żądać faktury” – dodał.

Przemysł środków ochrony roślin walczy z fałszerzami pestycydów w całej Europie. Proceder ten nasila się z roku na rok.

„Produkcja i dystrybucja podrobionych i nielegalnych środków ochrony roślin jest złożonym problemem, który dotyka wielu krajów i cały czas wzrasta. Jak pokazuje rzeczywistość, podrobione środki ochrony roślin to już nie handel pokątny, ale wynik działań dużych, zorganizowanych grup przestępczych” – powiedział Rocky Rowe z Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. „Podrabianie środków ochrony roślin staje się coraz bardziej opłacalne, nawet bardziej niż przemyt narkotyków, dlatego tak ważne jest zintensyfikowanie działań w tym zakresie, ochrona rynku, łańcucha żywnościowego i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi” – dodał.