Omacnica prosowianka nie należy do szkodników, z którymi łatwo walczyć.

Świadczy o tym już choćby to, że od ponad 60 lat uznawana jest za najgroźniejszego szkodnika kukurydzy w kraju i nie widać perspektyw, żeby szybko uległo to zmianie. Tym bardziej trudno będzie ograniczać jej szkodliwość w sytuacji, kiedy rosnące zainteresowanie uprawą kukurydzy dostarcza szkodnikowi bogatej bazy pokarmowej, a dodatkowo uproszczenia agrotechniczne, problemy z doborem insektycydów i biopreparatów, w tym techniką ich zastosowania, sprzyjają jego przeżywalności i namnażaniu się. Jest to także efekt wpływu warunków meteorologicznych, a także obserwowanych zmian klimatycznych, które w dużej mierze przyczyniają się do rosnącego znaczenia gospodarczego tego gatunku.

Nie ulega wątpliwości, że jedną z przyczyn wzrostu szkodliwości omacnicy są problemy z jej chemicznym oraz biologicznym zwalczaniem, a dokładnie rzecz ujmując - z wyznaczaniem optymalnego terminu zabiegu/introdukcji, w którym zastosowany insektycyd/ biopreparat charakteryzowałby się najwyższą skutecznością owadobójczą.

Ustalenie tego terminu jest podstawą interwencyjnego zwalczania szkodnika.

Bez dokładnego obserwowania obecności omacnicy prosowianki w zasiewie kukurydzy nie jest możliwe precyzyjne przeprowadzenie działań zwalczających.

Jest to związane z tym, że zarówno na szkodnika, jak i na roślinę uprawną wpływa tak wiele czynników (choćby warunki meteorologiczne), że niemal co roku obserwuje się większe bądź mniejsze zmiany w terminie występowania optymalnego momentu na wykonanie działań zwalczających. W odniesieniu do metody biologicznej termin pierwszego wyłożenia biopreparatu przypada zwykle na trzecią dekadę czerwca, ale w niektóre lata może to być już pierwsza połowa lipca. Podobnie jest z terminem chemicznego zwalczania masowo wylęgających się gąsienic. Zwykle podstawowe opryskiwanie roślin przeciwko nim wykonuje się w drugiej dekadzie lipca, lecz w niektóre lata może to być albo pierwsza albo nawet koniec trzeciej dekady tego miesiąca. Tak duża rozpiętość terminów masowych wylęgów szkodnika bez dokładnego obserwowania ro z wo j u g a t u n ku może znacząco obniżyć skuteczność prowadzonej ochrony.